Varför läsa genusvetenskap?

Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande ”normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt?

Hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken.

Det är bland annat sådana frågor som genusvetenskap undersöker. Genom att utveckla teorier och begrepp studerar genusvetenskapen hur genus fungerar som en grund för samhällets struktur och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter.

När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, men också hur olika maktdimensioner i samhället som genus, klass, sexualitet och etnicitet vävs samman. Stor vikt läggs vid utvecklandet av kritisk analytisk förmåga. På våra kurser möter du lärare från flera olika vetenskaper, som diskuterar genusfrågor från olika perspektiv.

Genuskompetens en merit

Genuskunskaper är idag efterfrågade inom många områden i arbetslivet, t.ex. inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. I våra kurser arbetar vi därför med att utveckla studenternas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv.

Den kunskapen är till stor nytta inte minst för den som studerar genusvetenskap i kombination med andra universitetsämnen eller inom utbildningsprogram. Vi lägger också tonvikt vid skrivfärdigheter och presentationsförmåga; något som är mycket viktigt i dagens arbetsliv.


Sidansvarig: Emma Skog

Utskriftsversion

Genusvetenskap vid Umeå universitet får gott betyg

Högskoleverket har utvärderat alla utbildningar i genusvetenskap i Sverige. Umeå universitet får gott betyg i rapporten.

Läs hela rapporten här!

Kontakt

Veronika Lodwika
Utbildningssamordnare
+46 (0)90-786 55 22
veronika.lodwika@umu.se

Linda Sandberg
Studierektor
+46 (0)90 - 786 69 40 linda.sandberg@ucgs.umu.se

Johanna Overud
Biträdande föreståndare och studierektor
+46-(0)90 - 786 97 08
johanna.overud@umu.se

Adress:

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 4
Hitta till oss!