studenter i samtal studenter vid dator

Varför läsa genusvetenskap?

Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande ”normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt?

Hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken.

Det är bland annat sådana frågor som genusvetenskap undersöker. Genom att utveckla teorier och begrepp studerar genusvetenskapen hur genus fungerar som en grund för samhällets struktur och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter.

När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, men också hur olika maktdimensioner i samhället som genus, klass, sexualitet och etnicitet vävs samman. Stor vikt läggs vid utvecklandet av kritisk analytisk förmåga. På våra kurser möter du lärare från flera olika vetenskaper, som diskuterar genusfrågor från olika perspektiv.

Genuskompetens en merit

Genuskunskaper är idag efterfrågade inom många områden i arbetslivet, t.ex. inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. I våra kurser arbetar vi därför med att utveckla studenternas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv.

Den kunskapen är till stor nytta inte minst för den som studerar genusvetenskap i kombination med andra universitetsämnen eller inom utbildningsprogram. Vi lägger också tonvikt vid skrivfärdigheter och presentationsförmåga; något som är mycket viktigt i dagens arbetsliv.

Genusstudier - Utbildning

Vid Umeå centrum för genusstudier kan du läsa kurser på grund- avancerad- och forskarnivå. Välkommen att söka till någon av våra kurser!

Genusvetenskap – ett huvudområde

Genusvetenskap är ett huvudområde för examina både på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Grundnivå:

Genusvetenskap ges som fristående kurser som du kan kombinera med kurser i andra ämnen i en Kandidatexamen (180 hp). Läser du 90 hp i genusvetenskap inom ramen för Kandidatexamen kan du ta ut din examen med genusvetenskap som huvudområde.

Avancerad nivå:

För en examen i genusvetenskap kan du läsa något av våra mastersprogram.

Masterprogrammet i genusvetenskapMasterprogrammet i rätt, genus och samhälle

Genusvetenskap ges även som fristående kurser som du kan kombinera med kurser i andra ämnen eller själv sätta ihop en egen magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) med genusvetenskap som huvudområde.

Examen i genusvetenskap:

Du kan läsa vårt masterprogram, skriva masteruppsats, eller magisteruppsats i genusvetenskap. Möjligheterna att sätta ihop en egen examen är många.

Genusvetenskap inom programutbildningar

Kursen Genusvetenskap: Makt och kön A (30 hp) kan läsas inom ramen för Sociologiprogrammet. Kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C kan läsas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet.

Våra kurser

Klickar du på länken nedan hittar du en översikt över alla kurser som ges i genusvetenskap. Hör gärna av dig om du har några funderingar


Sidansvarig: Emma Skog

Utskriftsversion

Genusvetenskap vid Umeå universitet får gott betyg

Högskoleverket har utvärderat alla utbildningar i genusvetenskap i Sverige. Umeå universitet får gott betyg i rapporten.

Läs hela rapporten här!

Relaterad information

Läser du sociologi eller till samhällsvetare?

Då kan du välja till våra kurser. Hör efter med din institution eller kontakta oss.

Samhällsvetar-
programmet

Sociologi

För våra studenter - information till dig som redan läser hos oss.

Kontakt

Veronika Lodwika
Utbildningssamordnare
+46 (0)90-786 55 22
veronika.lodwika@umu.se

Linda Sandberg
Studierektor
+46 (0)90 - 786 69 40 linda.sandberg@ucgs.umu.se

Johanna Overud
Biträdande föreståndare och studierektor
+46-(0)90 - 786 97 08
johanna.overud@umu.se

Adress:

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 4
Hitta till oss!