Till umu.se

Kurser vid genusforskarskolan

Här kan du läsa om pågående och kommande forskarkurser vid genusforskarskolan. Kontakta kursansvarig om du har frågor eller funderingar!

Pågående och kommande kurser 2017 :

Genus i forskningsprocessen 7,5 hp


Kursens mål är att doktoranderna tillägnar sig ökad kunskap om hur genusperspektiv kan användas analytiskt i olika delar av forskningsprocessen. Kursen behandlar följande teman: syfte, teoretiska utgångspunkter, positionering i fältet, val av metod, etiska frågeställningar, ny kunskap i förhållande till tidigare kunskap, samt att föra ut genusteoretisk forskning.

Kursplan

Schema

Anmäl dig senast 1 september!


Anmälan

Skicka ett mail till Veronika Lodwika om du önskar anmäla dig till någon av våra kurser

Läs om genomförda kurser och seminarieserier här!


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Övriga kurser

Länkar till nationella och internationella forskarutbildningskurser inom UCGS nätverk:

InterGender - Research school in Interdisciplinary Gender Studies
http://www.intergender.net