Kurser vid genusforskarskolan

Här kan du läsa om pågående och kommande forskarkurser vid genusforskarskolan. Kontakta kursansvarig om du har frågor eller funderingar!

Pågående och kommande kurser 2017 :

Genus i forskningsprocessen 7,5 hp


Kursens mål är att doktoranderna tillägnar sig ökad kunskap om hur genusperspektiv kan användas analytiskt i olika delar av forskningsprocessen. Kursen behandlar följande teman: syfte, teoretiska utgångspunkter, positionering i fältet, val av metod, etiska frågeställningar, ny kunskap i förhållande till tidigare kunskap, samt att föra ut genusteoretisk forskning.

Kursplan

Schema

Anmäl dig senast 1 september!


Anmälan

Skicka ett mail till Veronika Lodwika om du önskar anmäla dig till någon av våra kurser

Statistical methods and their application in
gender research 3,5 credits


By acquiring knowledge of different statistical concepts and their implications, the course aims at providing insight regarding the application of statistical methods in gender research. The course further entails a reflective approach where the participants will reflect on why, when and how statistical methods can be used in gender research.

Course syllabus

Schedule

Register by e-mail to Veronika Lodwika: veronika.lodwika@umu.se

Deadline for registration is December 7th 2017

Läs om genomförda kurser och seminarieserier här!


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Övriga kurser

Länkar till nationella och internationella forskarutbildningskurser inom UCGS nätverk:

InterGender - Research school in Interdisciplinary Gender Studies
http://www.intergender.net