Genusforskarskolan - Utbildning på forskarnivå

Genusforskarskolan vid Umeå universitet inrättades år 2001 och har sedan dess stått i frontlinjen för ett kreativt nytänkande kring utvecklingsmöjligheterna i en tvärvetenskapligt integrerad högre utbildning.

Genusforskarskolans modell för forskarutbildning är unik i sitt slag. Kombinationen av traditionella ämnesstudier med kurser, seminarier, internat och workshops med genus- och tvärvetenskaplig inriktning ger breddad kompetens och redskap för kritisk kunskapsreflexion.

Den tvärvetenskapliga skolningen och de internationella kontakterna gör dig som doktorand rustad för framtida forskningssamarbeten. Genusprofilen ger både en teoretisk och metodisk fördjupning och förmåga att ”tänka utanför ramarna”. Detta främjar utvecklingen såväl inom doktorandernas egna ämnesdiscipliner som inom det tvärvetenskapliga fältet. De doktorander som genomgått forskarutbildning vid Genusforskarskolan har avsevärt kunnat stärka sin konkurrenskraft både inom och utanför den akademiska arbetsmarknaden.

Har du frågor? Välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med Genusforskarskolan!

Aktuellt

Viktigt att barnens bidrag räknas i förskolans naturvetenskap

Viktigt att barnens bidrag räknas i förskolans naturvetenskap

För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas, visar Sofie Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är också viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än att naturvetenskap blir något pedagogerna ”bockar av” genom enstaka experiment.

SR: Vardag och relationer för funktionsnedsatta

Kristin Bylund, doktorand i etnologi, Umeå universitet, forskar om förändringarna av möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att bilda familj och använda sig av exempelvis hemtjänst, något som uppmärksammas i Sveriges radios P4 Västerbotten.


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontakt

Genusforskarskolan

Adress
Umeå centrum för genusstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress:
Samhällsvetarhuset, plan 4

Koordinator

Linda Berg
linda.berg@ucgs.umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 69 40

Studierektor

Annelie Bränström-Öhman
annelie.branstrom@umu.se
Tel: +46 (0)90-786 56 46

Utbildningssamordnare

Veronika Niemi Lodwika
veronika.lodwika@umu.se
tel: +46 (0)90-786 55 22

Ansvarig för kursutveckling

Bodil Formark
bodil.formark@umu.se
tel: +46 (0)90 786 66 49

Har du frågor? Välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med Genusforskarskolan!

Genusforskarskolan firar 50!

I samband med Umeå universitets femtioårsfirande tryckte vi upp en bok där vi presenterar alla 50 avhandlingar. Bläddra och läs, om du önskar ett tryckt exemplar hör av dig till Veronika Lodwika.