Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att lära dig mer och att fördjupa dig inom genusvetenskap? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå något för dig!

Genusforskarskolan

Genusforskarskolan vid UCGS utlyser tjänster i samarbete med institutioner vid Umeå universitet. Som antagen doktorand vid genusforskarskolan har du därmed dubbel hemvist - i det ämne vid Umeå universitet där du disputerar samt i Genusforskarskolan. Genusforskarskolan och ämnesutbildningen integreras till en sammanhållen forskarutbildning vilket regleras genom ett skriftligt samarbetsavtal och en individuell studieplan.

Doktorand i genusvetenskap

Från och med hösten 2014 kan du även doktorera i ämnet genusvetenskap. Här på UCGS erbjuder vi våra doktorander en dynamisk miljö både internt vid UCGS men även via det brett förankrade genusforskningsfältet vid Umeå universitet. Som doktorand i genusvetenskap har du även tillträde till Genusforskarskolans kurser, seminariegrupper och övriga verksamhet.

Doktorandanställningar utlyses som regel en gång per år, vanligtvis i september med tillsättning i januari efterföljande år. Utannonsering av tjänsterna görs via Umeå universitets webbsida, UCGS webbsida, Arbetsförmedlingen samt dagspress.http://www.jobb.umu.se


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet