Kurser på avancerad nivå


 

Hösttermin 2018 Schema

Gender, sex and bodies: theory and debate, 15 hp

Schedule

Gender, sex and bodies: theory and debate, 15 hp        (Webb and for students on the mastersprogram "Law, Gender and Society) Schedule

Feminist theory and intersectional analysis, 15 hp

Feminist theory and intersectional analysis (For students at the mastersprogram "Law, Gender and Society)

Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder, 15 hp

Schema
Methods I- (For students at the mastersprogram "Law, Gender and Society) Schedule
Methods II- (For students at the mastersprogram "Law, Gender and Society) Schedule
Gendered Violence 7,5 hp (For students at the mastersprogram "Law, Gender and Society)
Practice related studies, 15 hp (For students on our mastersprogrammes) Schedule

Vårtermin 2018 Schema

Critical perspectives on nordic gender equalities, 15 hp

Schedule

Etik, kön och kunskap, 7,5 hp

Schema Etik, kön och kunskap

Feministiska kulturstudier, 7,5 hp

Schema Feministiska kulturstudier

Magisteruppsats i genusvetenskap, 15 hp

Schema Magisteruppsats

Masteruppsats i genusvetenskap, 30 hp

Schema Masteruppsats


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion