För våra studenter

På dessa sidor finns information för dig som studerar hos oss.

Du som vill ha kontakt med studievägledare, studierektor eller administratörer finner oss på plan 4 i Samhällsvetarhuset. Du hittar kontaktinformation längre ned på denna sida.

Studieadministration

Till Studieadministratören vänder du dig med frågor som berör administrationen för kurser och program, samt om du vill ha ett intyg för dina studier.

Veronika Lodwika
Tel: +46 (0)90-786 55 22
 

Observera att du själv kan du ta ut studieintyg och göra adressändring etc. via studentportalen. För att kunna logga in på studentportalen behöver du en CAS-användare, din digitala ID-handling vid Umeå universitet. Klicka här för att komma till studentportalen. Har du frågor eller problem med ditt CAS? Kontakta Servicedesk.

Studierektorer

Studierektorerna har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande.


Linda Sandberg

Tel: +46 (0)90 - 786 69 40


Johanna OverudJohanna Overud

Tel: +46 (0)90 - 786 97 08

Studievägledning

Till Studievägledaren kan du vända dig med övergripande frågor kring studier inom genusvetenskap, eller om du har någon fråga rörande våra kurser eller program. Du hittar mer information kring studievägledning, samt blanketter rörande studier på grund- och avancerad nivå i menyn.


Hanna Bäckström

hanna.backstrom@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 67 13

Våra kurser använder lärplattformen Cambro

Den mesta informationen om restuppgifter, seminarier mm för kurserna kommer att ligga i webbportalen Cambro.

Vad är Cambro?

Cambro är en lär- och samarbetsplattform som är tillgänglig för lärare, studenter, forskare och annan personal vid Umeå universitet. Cambro används ofta som ett virtuellt klassrum av våra nätbaserade utbildningar, men även campusbaserade utbildningar använder Cambro som både administrativt och pedagogiskt stöd. Cambro innehåller, förutom kursspecifika delar, även en individuell arbetsyta (Min arbetsyta/My workspace) kopplat till just din användare. Denna yta förfogar och ansvarar du som student själv över.

Eftersom det är kursansvariga lärare som styr funktionaliteten och innehållet på respektive kurs, så kommer moment och kurser att se lite olika ut och ha lite olika funktioner och tjänster kopplat till sig, beroende på vad läraren anser lämpligt.

Klicka här för att komma till Cambro!


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktuppgifter grundutbildning

Veronika Lodwika
Studieadministratör veronika.lodwika@umu.se
+46 (0)90-786 55 22

Linda Sandberg
Studierektor
+46 (0)90 - 786 69 40
linda.sandberg@umu.se

Johanna Overud
Biträdande föreståndare och studierektor
+46-(0)90 - 786 97 08
johanna.overud@umu.se

Studievägledare för utbildning på grund- och avancerad nivå

Hanna Bäckström

hanna.backstrom@umu.se
Tel: +46 (0)90 - 786 67 13

Fax: +46 (0)90 - 786 97 10

Tips till våra studenter

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har gjort en nationell alumnundersökning bland genusvetare. Resultatet har sammanställts i en läsvärd rapport av Anna Lundberg och Ann Werner. Här kan du ladda ner rapporten:

Genusvetarens framtid