Till umu.se

Samverkan

Kompetens i genusvetenskap efterfrågas inom fler och fler områden i samhället. Skola, media, offentlig och privat förvaltning, landsting med flera inser vikten av att ta upp och diskutera genusfrågor.

Umeå centrum för genusstudier anordnar regelbundet föreläsningar, seminarier och annat som är öppna för studenter och allmänhet.

Dessutom håller centrets forskare och lärare ofta efterfrågade populärvetenskapliga föreläsningar. Teman för dessa föreläsningar kan vara: genus och politik, genus och våld, genus och jämställdhet i barnfamiljer, maskulinitet med mera.

Ta kontakt med oss om du har frågor eller förslag på samarbeten!

Kalendarium

November 2017

23 november kl 09.30–15.00

Finansiering från regionala/territoriala fonder - träffa representanterna

Seminarium På förmiddagen kommer deltagande finansiärer att berätta om sina respektive program samt hur man söker och hur man undviker att göra fel. Vi bjuder på lunch! Deltagande finansiärer: Tillväxtverket, Botnia Atlantica, Region Norrbotten, NPAP, Interreg Nord samt Region Västerbotten.

24 november kl 13.15–15.00

Högre seminiarium: Bokpresentation - Feminism som lönearbete

Seminarium Elin Kvist, Johanna Overud och Maria Carbin, Centrum för genusstudier, Umeå universitet. Seminariet hålls på svenska.

28 november kl 13.00–17.00

Docentdagen

Föreläsning För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar.


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anna Croon Fors, Föreståndare
Samhällsvetarhuset, plan 4
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (0)90 - 786 69 04

Kontaktformulär