Samverkan

Kompetens i genusvetenskap efterfrågas inom fler och fler områden i samhället. Skola, media, offentlig och privat förvaltning, landsting med flera inser vikten av att ta upp och diskutera genusfrågor.

Umeå centrum för genusstudier anordnar regelbundet föreläsningar, seminarier och annat som är öppna för studenter och allmänhet.

Dessutom håller centrets forskare och lärare ofta efterfrågade populärvetenskapliga föreläsningar. Teman för dessa föreläsningar kan vara: genus och politik, genus och våld, genus och jämställdhet i barnfamiljer, maskulinitet med mera.

Ta kontakt med oss om du har frågor eller förslag på samarbeten!

Kalendarium

Oktober 2018

30 oktober kl 13.15–15.00

Postkolonial och dekolonial forskningsetik

Högre seminarium (inkl lic)


November 2018

8 november kl 13.15–15.00


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Britt-Inger Keisu, Föreståndare
Samhällsvetarhuset, plan 4
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (0)90-786 59 64

Kontaktformulär