Till umu.se

Samverkan

Kompetens i genusvetenskap efterfrågas inom fler och fler områden i samhället. Skola, media, offentlig och privat förvaltning, landsting med flera inser vikten av att ta upp och diskutera genusfrågor.

Umeå centrum för genusstudier anordnar regelbundet föreläsningar, seminarier och annat som är öppna för studenter och allmänhet.

Dessutom håller centrets forskare och lärare ofta efterfrågade populärvetenskapliga föreläsningar. Teman för dessa föreläsningar kan vara: genus och politik, genus och våld, genus och jämställdhet i barnfamiljer, maskulinitet med mera.

Ta kontakt med oss om du har frågor eller förslag på samarbeten!

Kalendarium

September 2017

27 september kl 13.15–15.00

Vi, de neutrala. Om akademiker med studievan bakgrund.

Högre seminarium (inkl lic) Seminarium med Lovise Haj Brade, genusvetare vid Lunds universitet

27 september kl 15.00–17.00

Besöksförbud: (Bort)Faller skyddet mellan straff- och civilprocess?

Seminarium Seminarium med Johanna Niemi, Faculty of law, Turku university


Oktober 2017

4 oktober kl 18.30–20.30

Att få och få behålla LSS-insatser. Om rättssäkerhet vid myndighetsutövning i Uppsala under 2010-talet

Övrigt Barbro Lewins undersökning är nu avslutad. Ett huvudresultat är att intentionerna med LSS förvanskas av handläggarna vid omsorgsförvaltningen i Uppsala.


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anna Croon Fors, Föreståndare
Samhällsvetarhuset, plan 4
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (0)90 - 786 69 04

Kontaktformulär