Genusforskare som gästat P4 Västerbotten


2018-06-19
Britta Lundgren var med och etablerade genusforskningen vid Umeå universitet

Britta Lundgren berättar att lusten att lära har varit hennes drivkraft genom åren. När hon studerade etnologi på Umeå universitet blev hon inspirerad av de kvinnoforskningsseminarier hon deltog i. Umeå universitet var tidigt ute med jämställdhetsfrågor och många kvinnor var med. Britta har varit föreståndare vid Kvinnovetenskapligt forum och senare också för den nationella Genusforskarskolan som hon var ansvarig för att bygga upp.
Lyssna på radiointervjun
2018-06-12
Studenter lär sig fysik med humor

Maria Berge är forskare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Hon forskar om humor i samtal där en byggt upp en stämning, inte om så kallade "skämt på burk" som kan fungera i alla sammanhang. Hon tittar på hur humorn används också i maktrelationer, där det handlar om åt vem och vad en skrattar åt eller med.
Lyssna på radiointervjun
2018-06-07
Parasportförbunden i Sverige ska bort

Parasportförbunden i Sverige ska avvecklas och istället ingå i de olika idrottsförbunden. Men det finns farhågor, berättar Kim Wickman, lektor i pedagogik vid Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun
2018-05-31
Förmåner ökar lönegapet mellan kvinnor och män

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige har minskat lite,  men om värdet av förmåner räknas med så ökar lönegapet, säger doktoranden Victoria Lindgren, doktorand i rättsvetenskap vid Umeå universitet med fokus på skatterätt och genusfrågor.
Lyssna på radiointervjun
2018-05-22
Vem tjänar på myten att mödomshinnan finns?
Hon krossade myten att det finns en mödomshinna. Ändå fortsätter det att talas om den som om den fanns, säger genusforskaren Monica Christianson vid Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun

2018-05-15
Intresset för transpersoners situation har exploderat
Ida Linander, doktorand i folkhälsa vid Umeå Universitet, märker att allt fler vårdpersonal vill lära sig mer om transpersoner. De känner att de behöver mer kunskap.
Lyssna på radiointervjun

2018-05-08
Etnologen Christine Bylund: Funkofobi är ett strukturellt problem

Personer med funktionsnedsättning diskrimineras systematiskt, säger etnologen och genusforskaren Christine Bylund på Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun

2018-04-27
Gym cementerar normer om maskulina och feminina kroppar

Det finns en uppfattning om att gym är en mer demokratisk arena för träning, där män och kvinnor tränar sida vid sida och alla är välkomna. Ändå sker det tysta exkluderingar, berättar Greta Bladh, doktorand i genusvetenskap vid Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun

2018-04-17
Mer genus behövs i forskning om bemötande inom vården
Män och kvinnor vårdas ibland olika, utan att det finns medicinska skäl till det, därför behövs genusperspektiv inom forskningen om vårdbemötande och behandling. Det anser genusforskaren Katarina Hamberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun

2018-04-10
Många perspektiv behövs när samhället digitaliseras
Informatik- och genusforskaren Anna Croon vid Umeå universitet tycker att många varit förblindade för att det är så kul att vara på sociala medier, och därför inte tänkt på hur mycket information de delar med sig av.
– De läckta Facebook-uppgifterna har startat en diskussion som är välkommen, säger hon.
Lyssna på radiointervjun

2018-04-03
Politisk aktivism också på landsbygden

Desirée Enlund, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, forskar om politisk aktivism på landsbygden och utmanar synen att politiska protester startar i storstäder. Hon lyfter fram kampen för sjukvård i Jämtland och Västernorrland.Lyssna på radiointervjun

2018-03-27
Svårt att känna sig kvinnlig i elrullstol

Höga klackar och kjol fungerar inte i elrullstol säger de kvinnor som genusforskaren Gunilla Stenberg, lektor i fysioterapi på Instutitionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har intervjuat i bland annat Västerbotten, Malmö och Stockholm.
Lyssna på radiointervjun

2018-03-20
Genusforskaren om unga och psykisk ohälsa

Vi nås av allt fler rapporter om unga som mår dåligt. Vad kan då samhället göra för att hjälpa? Maria Strömbäck, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, forskar om unga och psykisk ohälsa.
Lyssna på radiointervjun
2018-03-13
Gamla idéer om mansfostran finns ännu kvar i träslöjdsalen

Erik Sigurdson, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, berättar att slöjdsalen i skolan ursprungligen var ordnad för att fostra pojkar till män och det lever kvar än idag.
Lyssna på radiointervjun
2018-02-27
Umeåforskare bidrar till kvinnobiografiskt lexikon på internet

Ett svenskt kvinnobiografiskt lexikon på webben lanseras på internationella kvinnodagen. Litteraturvetaren Anne Heith vid Umeå universitet har skrivit om sex kvinnor.
Lyssna på radiointervjun
2018-02-06
Isabelle Brännlund: Samiska kvinnor hade förr en viktig roll som barnmorskor
Barnmorskor i *Västerbotten var förr ofta samiska kvinnor. Det ger perspektiv på synen på den samiska kvinnan som förtryckt, säger Isabelle Brännlund som forskar på Vaartoe, Umeå universitet.
Lyssna på radiointervjun
2018-01-30
Elisabeth Olivius: Kvinnorörelsen i exil är på väg att flytta hem till Burma

Genusforskaren Elisabeth Olivius forskar om hur kvinnorörelserna sedan mitten av 1990-talet arbetat för fred i Burma, från sin exil utanför Burmas gränser. De håller nu på att flytta hem till Burma igen. En del stannar i exil eftersom de anser att det finns för liten frihet att driva en agenda som inte militären stödjer. 
Lyssna på radiointervjun
2018-01-16
Emil Marklund sätter småskolläraren Ester Vikströms dagbok i fokus

Emil är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en av ungefär 30 doktorander i genusforskarskolan vid Umeå universitet. Hans studie heter "Ett år med Ester: en mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900."
Lyssna på radiointervjun
2018-01-09
Ingrid Schéle: Många nya psykologer funderar varje dag på att byta yrke

Ingrid Schéle är lärare och forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Hon forskar inom arbets- och organisationspsykologi och söker mönster bakom stress hos nyutbildade psykologer och socialsekreterare.
Lyssna på radiointervjun
2018-01-02
Johanna Jers: Det krävs kunskap för att könskvotera

Johanna Jers är doktorand i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Hon är också verksam på Umeå centrum för genusstudier UCGS, och tycker att det fortfarande är för få kvinnor i bolagens styrelser i Sverige.
Lyssna på radiointervjun
2017-12-19
Ann-Catrine Eriksson: Därför är tomten röd

Ann-Catrine Eriksson är doktor i konstvetenskap vid Umeå universitet och har arbetat med genusperspektiv inom en rad olika motivområden. Hon har bland annat skrivit en artikel om bilder av julfirandet i konsten.
Lyssna på radiointervjun

2017-12-12
Annelie Bränström Öhman: Kärlek och feminism förändrar världen

Annelie Bränström Öhman, är professor i litteraturvetenskap och i genusvetenskap och studierektor för forskarutbildningen på Genusforskarskolan UCGS vid Umeå universitet. Annelie frilansar även som kulturskribent.
Lyssna på radiointervjun

2017-12-05
Elena Lindholm uppmärksammar feministiska kvinnliga författare i Spanien

Elena Lindholm är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier. Elena lyfter bland andra fram den spanska författaren, journalisten och kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos (1867-1932) som gjorde flera reseskildringar i Sverige.
Lyssna på radiointervjun
2017-11-28
Anna-Lill Drugge om samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen

Anna-Lill Drugge är doktor i historia och verksam vid Vaartoe Centrum för samisk forskning på Umeå universitet. Hon är en av två som disputerat med genusfokus i samisk forskning i Sverige. Finns det samiska sätt att se på feminism? Hur ser samiska perspektiv ut på kvinnohistorien och kvinnorörelsen? Vad är urfolksfeminism till skillnad från vit feminism?
Lyssna på radiointervjun
2017-11-21
Eva Silfver om normer och identitet i klassrummet

Genusforskaren Eva Silfver är docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen och forskar också vid Umeå centrum för genusstudier. Hon har i sin forskning ägnat sig mycket åt hur identitet skapas i olika sammanhang.
Lyssna på radiointervjun

2017-11-07
Hanna Söderlund om humor, makt och kön i Vinterstudion

Språkvetaren Hanna Söderlund på Umeå universitet forskar om hur makt och kön visar sig i SVT:s Vinterstudion, i studiosamtal från skid-VM i Lahtis 2017.
Lyssna på radiointervjun
2017-10-31
Bodil Formark beskriver nya forskningsfältet flickstudier i Norden
Historikern Bodil Formark, Umeå universitet, berättar om det nya tvärvetenskapliga fältet, flickforskning, med nordisk forskning om flickor, flickskap och flickighet.Lyssna på radiointervjun
2017-10-24
Ulrika Widding om fostran av fostrare
Ulrika Widding är docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen. I sitt forskningsprojektet "Fostran av fostrare" undersöker hon hur svenska staten försöker forma dagens föräldrar genom sin nationella strategi för föräldrastöd och genom projektbidrag till kommunala satsningar på olika slags föräldrakurser som Cope, Familjepeppen osv. Tanken är att nå jämställt föräldraskap och också att komma till rätta med barns psykiska ohälsa.
Lyssna på radiointervjun

2017-10-17
Britt-Inger Keisu krossar myten om kvinnors skvaller på jobbet
Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Hon forskar bland annat om bråk och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser, offentliga sektorn.
Lyssna på radiointervjun

2017-10-10
Linn Hentschel: Flickor mörkar hur duktiga de är på att sjunga

Det finns ett stort intresse för sång på högstadiet, berättar Linn Hentschel som i oktober doktorerade i pedagogiskt arbete med genusinriktning på Umeå universitet. Flickor tonar ner sina kunskaper i sång för enligt normen ska flickor vara duktiga, men de ska inte ta för mycket plats, berättar genusforskaren Linn Hentschel.
Lyssna på radiointervjun


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion