Om Umeå centrum för genusstudier

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är från och med 2008-01-01 ett universitetsgemensamt centrum för genusstudier. De tidigare enheterna Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan har integrerats i centret.

Syftet med UCGS är att skapa en sammanhållen och slagkraftig universitetsgemensam organisation för universitetets genusforskning och utbildning i genusstudier. UCGS har i uppdrag att ta ett universitetsgemensamt ansvar för tvärvetenskapligt, nationellt och internationellt samarbete och utveckling inom området genusstudier. Vidare ska UCGS bygga en internationellt framstående forskningsverksamhet.

Vid centret bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Grundutbildning i ämnet genusvetenskap ges på såväl grund- som avancerad nivå. Genusforskarskolan ger en tvärvetenskaplig forskarutbildning i samarbete med ett flertal ämnesinstitutioner inom Umeå universitet.

Vetenskapsrådet har utsett programmet till ett så kallat Center of Gender Excellence och sammanlagt är ett 30-tal forskare från hela universitetet inklusive forskare från Mittuniversitetet knutna till programmet.

Vision

Målsättningen för UCGS är att

* Utveckla ett nationellt och internationellt erkänt centrum för genusforskning.

* Skapa en framstående utbildningsmiljö för både grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området genusstudier.

* Bedriva forskarutbildning inom genusområdet med en tvärvetenskaplig ansats.

* Skapa goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället i frågor som rör genus och jämställdhet.


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Britt-Inger Keisu
Föreståndare
tel: +46 (0)90-786 59 64
britt-inger.keisu@umu.se

Ann Öhman
Vetenskaplig ledare
tel: +46 (0)90 - 786 9219
ann.ohman@umu.se

Snabba fakta om UCGS

- UCGS bildades 1 januari 2008 och är en sammanslagning av de tidigare enheterna Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan

- UCGS har, som en av tre forskningsmiljöer i Sverige, fått vetenskapsrådets utmärkelse "Centre of Gender Excellence"

- UCGS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, centrets forskare och doktorander har sin ämnesbakgrund i allt från allmänmedicin till filosofi.

- UCGS bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

- Genusforskarskolan, som nu är en del av UCGS, har drygt 30 doktorander.