Till umu.se

Genusjubel vid Umeå universitet 2017-2018

Under 2017 och 2018 kommer genusforskningen vid Umeå universitet uppmärksammas genom en rad olika evenemang.

17 november 2017
Att baka en katedral. Dialoger och föreläsningar om betydelsen av genusvetenskapligt kunskapande.
10.00-12.00 i Hörsal E i Humanisthuset.
Inbjudan
29 november 2017
Inför liv eller död. Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula
09.00-17.00, Kvinnohistoriskt museum, Väven.
Gå till mer information och anmälan
9 januari 2018
UCGS högre seminarium, Ingeborg Svensson, etnolog vid Uppsala universitet och f.d. postdoc, UCGS. Presentation av pågående projekt.
13.15-15.00 i Stora sammanträdesrummet UCGS.

5 maj 2018
UCGS på stan. Föreläsningar, dialoger och mingel.
11.00-16.00, Kvinnohistoriskt museum, Väven.

Vi firar genusvetenskap vid Umeå universitet 2017-2018

Feministisk forskning och genusvetenskaplig forskning har en lång historia vid Umeå universitet.

För 30 år sedan invigdes Kvinnovetenskapligt forum som samlade forskare vid Umeå universitet i syfte att studera och problematisera makt och kön.

För 15 år sedan drog Genusforskarskolan igång sin verksamhet med uppdraget att stötta genusvetenskaplig kompetens vid universitet genom att erbjuda tvärvetenskaplig forskarutbildning i samverkan med institutioner.

För 10 år sedan bildades Umeå centrum för genusstudier genom sammanslagningen av Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan. UCGS verkar på uppdrag från rektor för att sprida genusvetenskap över universitetets samtliga fakultetsområden.

Välkomna att fira med oss!


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Detta har hänt tidigare i år

9 maj 2017
UCGS högre seminarium diskuterar på temat Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet.
Läs nyheten "Inledning av GenusJubel 2017-2018"
15 juni 2017
Öppen föreläsning: Poststructural Policy Analysis: What does it offer?
Professor Carol Bacchi, University of Adelaide, Australien, argumenterar istället för att analysera politiska lösningar som problemskapande. Dvs de effekter som uppstår genom att vissa fenomen kommer att uppfattas som allvarliga samhällsproblem.
Läs pressmeddelandet "Tre internationella hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten"
5 oktober 2017
Doktorander från Genusforskarskolan föreläser på Kvinnohistoriskt museum.
Läs nyheten "Välbesökta doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt museum"Läs mer på KHM:s hemsida
Läs Johanna Jers blogginlägg på KHM:s hemsida

6 oktober 2017
UCGS högre seminarium, Professor Nira Yuval-Davis berättar om projektet EU Borderscapes.

21 oktober 2017
De nya hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid, däribland Carol Bacchi, professor emerita vid Institutionen för politik och internationella studier vid University of Adelaide.


Läs nyheten "Kungligt besök när Umeå universitet firade årshögtid"
26 oktober 2017
Vetenskapslunch: Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna. Statsvetaren Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, håller ett 20 minuter långt föredrag.
Filmad föreläsning