Publikationer vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Marklund, Emil

Anna Sofia Charlotta Ahlström

2018

-

Marklund, Emil

Ester Katarina Boman

2018

-

Marklund, Emil

Lovisa Sofia (Sofi) Almquist

2018

-

Nyström, Daniel
Overud, Johanna

Gender, history, futures: report from the XI Nordic Women's and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015

2018

Hämta

Briones-Vozmediano, Erica
Öhman, Ann
Goicolea, Isabel; et al.

"The complaining women": health professionals' perceptions on patients with fibromyalgia in Spain
Disability and Rehabilitation, 40(14): 1679-1685

2018

-

Keisu, Britt-Inger
Öhman, Ann
Enberg, Birgit

Employee effort: reward balance and first-level manager transformational leadership within elderly care
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(1): 407-416

2018

-

Lauri, Marcus

Markets, managers and machines: rationalizing social work

2018

-

Ekman, Inger

Självskadande handlingar: ungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen

2018

Hämta

Karlsson, Tomas

Låtsaskrigen: föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år

2018

Hämta

Andersson, Lars-Fredrik
Eriksson, Liselotte

Exclusion of women and organizational characteristics: Swedish mutual health insurance 1901-1910
Business History

2018

Hämta

Adams, Mike
Andersson, Lars Fredrik
Lindmark, Magnus; et al.

Managing policy lapse risk in Sweden’s life insurance market between 1915 and 1947
Business History

2018

Hämta

Edenheim, Sara

Fiskrens i ett vattenglas: historikern som kunskapsproducent

2018

-

Edenheim, Sara

Ett samhälle där kroppens begränsningar drabbar alla lika
Feministiskt perspektiv

2018

-

Rönnblom, Malin
Sandberg, Linda

Görandet av den jämställda staden: Projektpolitikens förändringspotential
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 413-439

2017

-

Olivius, Elisabeth

Migration: Refugee camps: Bangladesh

2017

Hämta

Areljung, Sofie
Ottander, Christina
Due, Karin

"Drawing the leaves anyway": teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice
Research in science education, 47(6): 1173-1192

2017

-

Berg, Linda

Postkoloniala studier

2017

-

Linander, Ida
Alm, Erika
Hammarström, Anne; et al.

Negotiating the (bio)medical gaze: Experiences of trans-specific healthcare in Sweden
Social Science and Medicine, 174: 9-16

2017

-

Andersson, Lars Fredrik
Liselotte, Eriksson

Sickness absence in compulsory and voluntary health insurance: the case of Sweden at the turn of the twentieth century
Scandinavian Economic History Review, 65(1): 6-27

2017

Hämta

Edenheim, Sara

Den goda viljans feminism: En kritisk analys av ett paradigm
Tidskrift för Genusvetenskap, 38(4)

2017

-

Henriksson, Tommy
Gilenstam, Kajsa

Fysiska tester inom damishockey och dess relevans för prestation
Idrottsmedicin, 36(1): 20-22

2017

-

Berg, Linda

Recension av David Gunnarsson, Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm
RIG, 100(1): 38-41

2017

-

Areljung, Sofie

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

2017

Hämta

Norlander, Kerstin
Larsson, Kristina

Kvinnohus nu!: dagbok från Kvinnohusockupationen i Umeå 1983

2017

-

Öhman, Ann
Keisu, Britt-Inger
Enberg, Birgit

Team social cohesion, professionalism, and patient-centeredness: gendered care work, with special reference to elderly care – a mixed methods study
BMC Health Services Research, 17

2017

Hämta

Olivius, Elisabeth
Rönnblom, Malin

Feminism i företagsform? Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete.
Tidsskrift for kjønnsforskning, 41(1): 73-94

2017

-

Kautto, Ethel
Olsson, Cecilia
Ivarsson, Anneli; et al.

Living with celiac disease: norms of femininity and the complications of everyday life
International Journal of Celiac Disease, 5(3): 115-124

2017

-

Marklund, Emil

Ett år med Ester: en mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 379-410

2017

Hämta

Olivius, Elisabeth

Refugees, global governance and the local politics of violence against women

2017

-

Carbin, Maria
Overud, Johanna
Kvist, Elin

Feminism som lönearbete: om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse

2017

-

Hudson, Christine
Sandberg, Linda
Schmauch, Ulrika

The co-creation (of) culture?: The case of Umeå, European Capital of Culture 2014
European Planning Studies, 25(9): 1538-1555

2017

-

Hudson, Christine
Rönnblom, Malin
Teghtsoonian, Katherine

Gender, governance and feminist post-structuralist analysis: missing in action?

2017

-

Olivius, Elisabeth

The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival : The Concerned Women of Buduburam: Refugee Activists and Humanitarian Dilemmas
The international migration review, 51(3): e47-e49

2017

-

Goicolea, Isabel
Öhman, Ann
Vives-Cases, Carmen

Intersections between gender and other relevant social determinants of health inequalities
Global Health Action, 10

2017

Hämta

Arnell, Linda

The (Dys)Functionality of Girls' and Young Women's Violence
Affilia, 32(4): 543-556

2017

Hämta

Magnusson, Eva
Marecek, Jeanne

Femisms, psychologies, and the study of social life

2017

-

Rönnblom, Malin

Analysing power at play: (re-)doing an analytics of the political in an era of governance

2017

-

Formark, Bodil
Mulari, Heta
Voipio, Myry

Nordic girlhoods: new perspectives and outlooks

2017

-

Norlander, Kerstin

Kvinnohus nu!: dagbok från kvinnohusockupationen i Umeå 1983

2017

-

Bergquist, Ann-Kristin
Eriksson, Liselotte

Sober business: shared value creation between the insurance industry and the temperance movement
Business History

2017

-

Sandberg, Linda
Brandén, Jennie
Rönnblom, Malin; et al.

Rädsla och trygghet i ord och handling

2017

Hämta

Henriksson, Tommy

Physiological- and Socio-Cultural Conditions for Performance in Women's Ice Hockey

2017

Hämta

Rönnblom, Malin

Jämställdhetsintegrering

2017

-

Carbin, Maria
Jansson, Maria

Introduktion till politisk teori

2017

-

Areljung, Sofie
Kelly-Ware, Janette

Navigating the risky terrain of children's working theories
Early years, 37(4): 370-385

2017

-

Berge, Britt-Marie
Chounlamany, Kongsy
Khounphilaphanh, Bounchanch; et al.

Reforming Lao teacher education to include females and ethnic minorities: exploring possibilities and constraints
Asia Pacific Journal of Education, 37(1): 103-115

2017

-

Edenheim, Sara

Inför den fascistiska fantasin och det förflutnas katastrofer
Tydningen

2017

-

Edenheim, Sara

’Uncertainty is not favourable to anyone’: Sweden and Left Politics
Discover Society, 47

2017

-

Edenheim, Sara

Moderskap utan statlig välfärd.: En vansklig politisk utopi.
Feministiskt Perspektiv

2017

-

Sedholm, Charlotte

Det könade författarskapet: En analys av förkroppsligande av kvinnliga författare inom fantastik-genren

2017

Hämta

Häggquist, Louise

Hemtjänstens kön: En intervjustudie om subjektskapande hos hemtjänstarbetare

2017

Hämta

Frändå, Linnea

"They teach us to hate each other": A Study on Social Impediments for Peace-Building Interaction Between Young Cypriot Women

2017

Hämta

Färnström, Nelly

Görandet av det genusvetenskapliga syftet: En kvalitativ analys av genusvetenskapliga institutioners sätt att marknadsföra ämnet

2017

Hämta

Ekholm, Malin

"Det är väl dags att få någonting tillbaka": En diskursanalys av känslor och makthierarkier i två välgörenhetsgalor

2017

Hämta

Gillving, Caroline

Negotiating the boundaries of (in)dependent gendered aging

2017

-

Söderholm, Anna
Öhman, Ann
Stenberg, Berndt; et al.

Experience of living with nonspecific building-related symptoms
Scandinavian Journal of Psychology, 57(5): 406-412

2016

-

Edenheim, Sara

Historiens psykopatologi
Glänta

2016

-

Edenheim, Sara
Rönnblom, Malin

Representations of equality: processes of depoliticization of the citizen-subject

2016

-

Alnebratt, Kerstin
Rönnblom, Malin

Feminism som byråkrati: jämställdhetsintegrering som strategi

2016

-

Kautto, Ethel
Olsson, Cecilia
Ivarsson, Anneli; et al.

Seeking a new normality: masculinity, interaction and a gluten free diet
International Journal of Celiac Disease, 4(4): 138-145

2016

Hämta

Henriksson, Tommy
Vescovi, Jason D.
Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.

Laboratory- and field-based testing as predictors of skating performance in competetive-level female ice hockey
Open Access Journal of Sports Medicine, 7: 81-88

2016

Hämta

Berg, Linda
Lundahl, Mikela
Martinsson, Lena

Sekulariteter: förstahet genom religion och kön
Kvinder, Køn og Forskning

2016

-

Kristoffersson, Emelie
Andersson, Jenny
Bengs, Carita; et al.

Experiences of the gender climate in clinical training: a focus group study among Swedish medical students
BMC Medical Education, 16

2016

Hämta

Vaezghasemi, Masoud
Razak, Fahad
Ng, Nawi; et al.

Inter-individual inequality in BMI: an analysis of Indonesian Family LifeSurveys (1993–2007)
SSM - Population Health, 2: 876-888

2016

Hämta

Sandberg, Linda
Rönnblom, Malin

Planning the new city: emotional reaction and positions
EMOTION SPACE AND SOCIETY, 21: 50-57

2016

-

Edenheim, Sara

Foreclosed matter: On the material melancholy of feminist new materialism
Australian feminist studies (Print), 31(89): 283-304

2016

-

Berg, Linda
Lundahl, Mikela

(Un-)veiling the west: Burkini-gate, Princess Hijab and dressing as struggle for postsecular integration
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 8(3): 263-283

2016

Hämta

Sandberg, Linda
Rönnblom, Malin

Imagining the ideal city, planning the gender-equal city in Umeå, Sweden
Gender, Place and Culture, 23(12): 1750-1762

2016

Hämta

Öhman, Ann

When mobility becomes too high: on gender, power and work in elderly care
Gränser, mobilitet och mobilisering: 165-

2016

-

Sandberg, Linda
Hudson, Christine
Schmauch, Ulrika

Den progressiva, jämställda staden och den "manliga" kulturens företräde
Gränser, mobilitet och mobilisering: 144-145

2016

-

Overud, Johanna
Kvist, Elin
Sörensson, Erika

Lokala arbetsmarknadsstrategier, globala migrationsrörelser och statlig styrning i norrländsk glesbygd
Gränser, mobilitet och mobilisering: 138-139

2016

-

Bladh, Greta

Body matters
Gränser, mobilitet och mobilisering: 89-

2016

-

Keiu, Lan

Whiteness and the promise of mixed-race love
Gränser, mobilitet och mobilisering: 121-

2016

-

Edenheim, Sara

Forclosed matter: on the material melancholy of New Materialism
Gränser, mobilitet och mobilisering: 99-

2016

-

Bränström Öhman, Annelie

Sara Lidman och "sam-vettets" ekologi
Gränser, mobilitet och mobilisering: 93-

2016

-

Coe, Anna-Britt
Sandberg, Linda

Att ta plats/att ta tillbaka plats: att mobilisera för en trygg stad
Gränser, mobilitet och mobilisering: 97-98

2016

-

Carbin, Maria
Jönsson, Maria

Den enes bröd, den andres...?: Om peer-review-systemet och framskrivandet av forskarsubjekt i akademiska utlåtanden
Gränser, mobilitet och mobilisering: 95-96

2016

-

Salazar, Mariano
Goicolea, Isabel
Öhman, Ann

Respectable, Disreputable, or Rightful? Young Nicaraguan Women's Discourses on Femininity, Intimate Partner Violence, and Sexual Abuse: A Grounded Theory Situational Analysis
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25(3): 315-332

2016

-

Bränström Öhman, Annelie

"Är inte att komma och kräva kärlek en smula mycket begärt?": Om kärleksvägran och småkakor i Kristina Sandbergs Maj-trilogi
Tidskrift för Genusvetenskap, 37(2): 11-32

2016

-

Bränström Öhman, Annelie

"Ett rum gjort för rörelse"
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Vaezghasemi, Masoud
Ng, Nawi
Eriksson, Malin; et al.

Households, the omitted level in contextual analysis: disentangling the relative influence of households and districts on the variation of BMI about two decades in Indonesia
International Journal for Equity in Health, 15

2016

Hämta

Wiklund, Maria
Fjellman-Wiklund, Anncristine
Stålnacke, Britt-Marie; et al.

Access to rehabilitation: patient perceptions of inequalities in access to specialty pain rehabilitation from a gender and intersectional perspective
Global Health Action, 9

2016

Hämta

Björk, Stefan

Män möter mödravård: om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

2016

Hämta

Randell, Eva
Jerdén, Lars
Öhman, Ann; et al.

What is Health and What is Important for its Achievement?: A Qualitative Study on Adolescent Boys' Perceptions and Experiences of Health
Open Nursing Journal, 10: 26-35

2016

Hämta

Sandström, Glenn
Marklund, Emil

Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth century: the effect of female labor force participation and occupational field

2016

-

Stenmark, Helena
Bergström, Erik
Hägglöf, Bruno; et al.

Mental problems and their socio-demographic determinants in young schoolchildren in Sweden, a country with high gender and income equality
Scandinavian Journal of Public Health, 44(1): 18-26

2016

-

Silfver, Ann-Louise
Berge, Britt-Marie

‘We are like orphans’: exploring narratives of Lao doctoral alumni educated in Sweden
Higher Education Research and Development, 35(3): 575-588

2016

-

Ahlgren, Christina
Hammarström, Anne
Sandberg, Susanne; et al.

Engagement in New Dietary Habits: Obese Women's Experiences from Participating in a 2-Year Diet Intervention
International Journal of Behavioral Medicine, 23(1): 84-93

2016

-

Olivius, Elisabeth

Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others: Gender Equality and the Global Governance of Refugees
International feminist journal of politics, 18(2): 270-290

2016

Hämta

Ahlgren, Christina
Fjellman-Wiklund, Anncristine
Hamberg, Katarina; et al.

The meanings given to gender in studies on multimodal rehabilitation for patients with chronic musculoskeletal pain: a literature review
Disability and Rehabilitation, 38(23): 2255-2270

2016

-

Bränström Öhman, Annelie

Lisbeth Salanders grav och andra flickgravar

2016

-

Randell, Eva
Jerdén, Lars
Öhman, Ann; et al.

Tough, sensitive and sincere: how adolescent boys manage masculinities and emotions
International Journal of Adolescence and Youth, 21(4): 486-498

2016

Hämta

Santosa, Ailiana
Schröders, Julia
Vaezghasemi, Masoud; et al.

Inequality in disability-free life expectancies among older men and women in six countries with developing economies
Journal of Epidemiology and Community Health, 70(9): 855-861

2016

Hämta

Waenerlund, Anna-Karin
Stenmark, Helena
Bergström, Erik; et al.

School experiences may be important determinants of mental health problems in middle childhood: a Swedish longitudinal population-based study
Acta Paediatrica, 105(4): 407-415

2016

-

Lauri, Marcus

Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in social work

2016

Hämta

Joffer, Junia
Jerdén, Lars
Öhman, Ann; et al.

Exploring self-rated health among adolescents: a think-aloud study
BMC Public Health, 16

2016

Hämta

Keisu, Britt-Inger
Öhman, Ann
Enberg, Birgit

What is a good workplace?: Tracing the logics of NPM among managers and professionals in Swedish elderly care
Nordic Journal of Working Life Studies, 6: 27-46

2016

Hämta

Vikström, Lotta
Marklund, Emil
Sandström, Glenn

Demographic outcomes during colonisation: Migration and mortality among indigenous and non-indigenous populations in nineteenth-century Sweden
Journal of Migration History, 2(1): 148-176

2016

-

Svedmark, Eva

Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements

2016

Hämta

Enström, Ann

Känsla för skådespelarkonst: mot en förståelse av tysta kunskaper och görandets fenomenologi

2016

Hämta

Olivius, Elisabeth

Refugee men as perpetrators, allies or troublemakers?: Emerging discourses on men and masculinities in humanitarian aid
Women's Studies International Forum, 56: 56-65

2016

-

Carbin, Maria

Postcolonialism: theoretical and critical perspectives on

2016

-

Bäckström, Hanna
Örestig, Johan
Persson, Erik

The EU Migrant Debate as Ideology: Social Rights, Obligations and Responsibility in the Capitalist Welfare State
Eurozine

2016

Hämta

Olivius, Elisabeth

Refugees, Humanitarian Aid, and Gender Equality as a Governing Tool

2016

-

Olivius, Elisabeth

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

2016

Hämta

Arvidsson, Viktor

Strategy Blindness as Disciplined IT-use Practice: Looking Past the 'Unintended and Unexpected' through the Practice Lens
2016 49th Annual Hawaii International Conference on System Science (HICSS): 4644-4653

2016

-

Areljung, Sofie

Relocalisations and renegotiations: framing a project about science in preschool

2016

-

Strömbäck, Maria
Wiklund, Maria
Salander Renberg, Ellinor; et al.

Gender-sensitive and youth-friendly physiotherapy: Steps toward a stress management intervention for girls and young women
Physiotherapy Theory and Practice, 32(1): 20-33

2016

-

Kirst, Alexander

Flyktingkatastrofen i massmedia: En diskursanalys av medias rapportering kring flyktingkatastrofen 2015/2016

2016

Hämta

Granlund, Jeanette

” Spiteful as a woman, but not so nervous”: En kvalitativ studie om representationen av kvinnlighet i utvalda dikter av Sylvia Plath

2016

Hämta

Strandgren, Maja

FATTA VADÅ?: En studie av problemlösningar, underliggande antaganden och möjliga konsekvenser inom Fattas tal om det sexuella våldet.

2016

-

Edenheim, Sara

Äktenskapet, sexualmoralen och barnets bästa som samhällsorganisatörer i två statliga utredningar: kommentar till texter om äktenskap

2015

-

Edenheim, Sara

Historikerns omedvetna: Ett förhastat försök

2015

-

Edenheim, Sara

Performativity as a symptom: the trembling body in the works of Butler
Lambda Nordica

2015

-

Henriksson, Tommy
Fjellman-Wiklund, Anncristine
Gilenstam, Kajsa

Correlation between Off-ice Strength and Power Variables and Skating Performance in Women’s Ice Hockey

2015

-

Coe, Anna-Britt
Goicolea, Isabel
Hurtig, Anna-Karin; et al.

Understanding how young people do activism: Youth strategies on sexual health in Ecuador and Peru
Youth & society, 47(1): 3-28

2015

-

Åkerlund, Ulrika
Sandberg, Linda

Stories of lifestyle mobility: representing self and place in the search for the 'good life'
Social & cultural geography (Print), 16(3): 351-370

2015

-

Vives-Cases, Carmen
Eriksson, Malin
Goicolea, Isabel; et al.

Gender and health inequalities: intersections with other relevant axes of oppression
Global Health Action, 8

2015

Hämta

Norlander, Kerstin

Kvinno- och genusforskningen vid Umeå universitet: en historisk översikt

2015

-

Bladh, Greta

Sport, Gender and Power: The Rise of Roller Derby: Important ethnographic and autoethnographic study of roller derby
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum

2015

Hämta

Bladh, Greta

(Re)covering sporting women in history: Jean Williams; A Contemporary History of Women’s Sport, Part One: Sporting Women, 1850–1960, Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Routledge Research in Sport History), ISBN 978-0-415-88601-7
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum

2015

Hämta

Berg, Linda
Carbin, Maria

Solidariska selfies: anti-rasistiskt engagemang i en digitaliserad samtid

2015

-

Carbin, Maria

Opening up a space for the political?: a study of diversity practitioners in Swedish academia
Nordic Journal of Migration Research, 5(4): 177-184

2015

Hämta

Rönnblom, Malin
Sandberg, Linda

Den nödvändiga jämställdheten
Tidskrift för Genusvetenskap, 36(3): 57-82

2015

-

Bränström Öhman, Annelie

Nyttan med "onyttan": eller: Vad jag har lärt mig om folkbildning av Sara Lidman

2015

-

Briones-Vozmediano, Erica
Maquibar, Amaia
Vives-Cases, Carmen; et al.

Health-sector responses to intimate partner violence: fitting the response into the biomedical health system or adapting the system to meet the response?
Journal of Interpersonal Violence

2015

-

Örestig, Johan
Bäckström, Hanna
Persson, Erik

EU-migrantdebatten som ideologi
Fronesis

2015

Hämta

Salazar, Mariano
Öhman, Ann

Negotiating Masculinity, Violence, and Responsibility: A Situational Analysis of Young Nicaraguan Men’s Discourses on Intimate Partner and Sexual Violence
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 24(2): 131-149

2015

-

Phillips, Susan P
Hamberg, Katarina

Women's relative immunity to the socio-economic health gradient: artifact or real?
Global Health Action, 8

2015

Hämta

Arvidsson, Viktor
Foka, Anna

Digital gender: perspective, phenomena, practice
First Monday, 20(4)

2015

-

Jordal, Malin
Wijewardena, Kumudu
Öhman, Ann; et al.

'Disrespectful men, disrespectable women': men's perceptions on heterosexual relationships and premarital sex in a Sri Lankan Free Trade Zone - a qualitative interview study
BMC International Health and Human Rights, 15

2015

Hämta

Foka, Anna
Liliequist, Jonas

Laughter, humor and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives

2015

-

Stenius, Magnus

Attacking the body in mixed martial arts: perspectives, opinions and perceptions of the full contact combat sport of ultimate fighting
Journal of Arts and Humanities, 4(2): 77-91

2015

-

Foka, Anna

Queer heroes and action heroines: gender and sexuality in Spartacus

2015

Hämta

Keisu, Britt-Inger
Abrahamsson, Lena
Rönnblom, Malin

Entrepreneurship and Gender Equality in Academia: a Complex Combination in Practice
Nordic Journal of Working Life Studies, 5(1): 69-92

2015

Hämta

Wiklund, Maria
Strömbäck, Maria

Från genusblind till genusmedveten: Teoridriven interventionsutveckling i ungdomsvänlig miljö
Fysioterapi

2015

-

Linander, Ida
Hammarström, Anne
Johansson, Klara

Which socio-economic measures are associated with psychological distress for men and women?: A cohort analysis
European Journal of Public Health, 25(2): 231-236

2015

-

Stålnacke, Britt-Marie
Haukenes, Inger
Lehti, Arja; et al.

Is there a gender bias in recommendations for further rehabilitation in primary care of patients with chronic pain after an interdisciplinary team assessment?
Journal of Rehabilitation Medicine, 47(4): 365-371

2015

Hämta

Jat, Tej Ram
Deo, Prakash R.
Goicolea, Isabel; et al.

Socio-cultural and service delivery dimensions of maternal mortality in rural central India: a qualitative exploration using a human rights lens
Global Health Action, 8: 1-15

2015

Hämta

Sandberg, Linda
Rönnblom, Malin

‘I don’t think we’ll ever be finished with this’: Fear and safety in policy and practice
Urban Studies, 52(14): 2664-2679

2015

-

Areljung, Sofie

Children and teachers exploring physical phenomena and chemical processes through everyday verbs

2015

-

Areljung, Sofie

Toddlers exploring natural phenomena with teachers as co-researchers
25th conference of EECERA (European Early Childhood Education Research Association), Barcelona, Spain, 7th-11th September, 2015: 329-

2015

-

Arvidsson, Viktor

Digital transformation: the material roles of IT resources and their political uses

2015

Hämta

Kvist, Elin
Overud, Johanna

From Emancipation through Employment to Emancipation through Entrepreneurship: An Analysis of the Special Labor Market Initiatives (BRYT) and Tax Deduction for Domestic Services (RUT) in Sweden
Nordic Journal of Working Life Studies, 5(3): 41-57

2015

Hämta

Liong, Mario

Like father, like son: negotiation of masculinity in the ethnographic context in Hong Kong
Gender, Place and Culture, 22(7): 937-953

2015

-

Strömbäck, Maria
Wiklund, Maria
Salander Renberg, Ellinor; et al.

Complex symptomatology among young women who present with stress-related problems
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(2): 234-247

2015

-

Andersson, Katarina
Kvist, Elin

The neoliberal turn and the marketization of care: the transformation of eldercare in Sweden
The European Journal of Women's Studies, 22(3): 274-287

2015

-

Andersson, Lars-Fredrik
Eriksson, Liselotte

The compulsory public pension and the demand for life insurance: the case of Sweden, 1884–19141
Economic history review, 68(1): 244-263

2015

-

Öhman, Ann
Eriksson, Malin
Goicolea, Isabel

Gender and health: aspects of importance for understanding health and illness in the world
Global Health Action, 8

2015

Hämta

Phillips, Susan P.
Carver, Lisa

Early Parental Loss and Self-Rated Health of Older Women and Men: A Population-Based, Multi-Country Study
PLoS ONE, 10(4)

2015

Hämta

Wallgren, Jessica

Jämställdhet – vad är det?: En genusanalys av beviljade ansökningar i Länsstyrelsen Västerbottens integrationsprojekt

2015

Hämta

Reichwaldt, Kai

Som att kämpa mot ett spöke: Om den outtalade längdnormen

2015

Hämta

Valverius, Josefin

VEM ÄR ANSVARIG FÖR KATASTROFEN VID RANA PLAZA?: Svenska och brittiska dagstidningars rapportering om katastrofen vid Rana Plaza, Bangladesh 2013

2015

-

Phommavong, Saithong
Sörensson, Erika

Ethnic tourism in Lao PDR: gendered divisions of labour in community-based tourism for poverty reduction
Current Issues in Tourism, 17(4): 350-362

2014

-

Wiklund, Maria
Öhman, Ann
Bengs, Carita; et al.

Living close to the edge: embodied dimensions of distress during emerging adulthood
SAGE Open, 2(4): 1-17

2014

Hämta

Kautto, Ethel
Ivarsson, Anneli
Norström, Fredrik; et al.

Nutrient intake in adolescent girls and boys diagnosed with coeliac disease at an early age is mostly comparable to their non-coeliac contemporaries
Journal of human nutrition and dietetics (Print), 27(1): 41-53

2014

-

Stenberg, Gunilla
Fjellman-Wiklund, Anncristine
Ahlgren, Christina

'I am afraid to make the damage worse': fear of engaging in physical activity among patients with neck or back pain : a gender perspective
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1): 146-154

2014

-

Kalman, Hildur
Andersson, Katarina

Framing of Intimate Care in Home Care Services
European Journal of Social Work, 17(3): 402-414

2014

-

Jordal, Malin
Essén, Birgitta
Wijewardena, Kumudu; et al.

Negotiating Respectability: Migrant Women Workers' Perceptions on Relationships and Sexuality in Free Trade Zones in Sri Lanka
Health Care for Women International, 35(6): 658-676

2014

-

Öhman, Ann
Emmelin, Maria

Development policies, intimate partner violence, Swedish gender equality and global health
Women's Studies, 46: 115-122

2014

-

Egan Sjölander, Annika
Sandberg, Linda

Att HBTQ-certifiera ett hockeylag. Om Kiruna IF och Acceptansprojektet till Allsvenskan.

2014

-

Johanna, Overud

Talking to Mrs. Housewife: the 1960s debates on the integration of married women into the Swedish labour market
Methods, interventions and reflections: 149-156

2014

-

Kautto, Ethel
Rydén, Petra
Ivarsson, Anneli; et al.

What happens to food choices when a gluten-free diet is required?: A prospective longitudinal population-based study among Swedish adolescent with coeliac disease and their peers
Journal of Nutritional Science, 3(e2)

2014

Hämta

Kautto, Ethel

Is it the gluten-free diet that matters the most?: Food, gender and celiac disease

2014

Hämta

Arvidsson, Viktor
Holmström, Jonny
Lyytinen, Kalle

Information systems use as strategy practice: a multi-dimensional view of strategic information system implementation and use
Journal of strategic information systems, 23(1): 45-61

2014

Hämta

Edin, Kerstin
Nilsson, Bo

Men's violence: narratives of men attending anti-violence programmes in Sweden
Women's Studies, 46: 96-106

2014

-

Foka, Anna

(Digital) Bread and Circuses: Reframing Ancient Spectacle for Different Screens
Digital Humanities Australasia 2014

2014

Hämta

Forsberg, Birgitta

Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta: forskning, förekomst och behovet at genusperspektiv

2014

Hämta

Foka, Anna
Arvidsson, Viktor

Digital gender: a manifesto: report on the research workshop: digital gender: theory, methodology, and practice

2014

Hämta

Strömbäck, Maria
Formark, Bodil
Wiklund, Maria; et al.

The corporeality of living stressful femininity: a gender–theoretical analysis of young Swedish women’s stress experiences
Young - Nordic Journal of Youth Research, 22(3): 271-289

2014

-

Strömbäck, Maria

Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa: genusmedveten hälsofrämjande intervention.

2014

Hämta

Goicolea, Isabel
Vives-Cases, Carmen
Minvielle, Fauhn; et al.

Applying the WHO recommendations on health-sector response to violence against women to assess the Spanish health system: a mixed methods approach
Gaceta Sanitaria, 28(3): 238-41

2014

-

Hammarström, Anne
Fjellman-Wiklund, Anncristine
Lindahl, Bernt; et al.

Experiences of barriers and facilitators to weight-loss in a diet intervention: a qualitative study of women in Northern Sweden
BMC Women's Health, 14: 59-

2014

Hämta

de los Reyes, Paulina
Hörnqvist, Magnus
Boréus, Kristina; et al.

”Bilen brinner… men problemen är kvar”: Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013

2014

-

Olivius, Elisabeth

(Un)Governable Subjects: The Limits of Refugee Participation in the Promotion of Gender Equality in Humanitarian Aid
The Journal of Refugee Studies, 27(1): 42-61

2014

Hämta

Keisu, Britt-Inger
Carbin, Maria

Administrators or Critical Cynics?: A Study of Gender Equality Workers in Swedish Higher Education
NORA, 22(3): 204-218

2014

-

Olivius, Elisabeth

Three Approaches to Gender in Humanitarian Aid: Findings from a Study of Humanitarian Aid to Refugees in Thailand and Bangladesh

2014

Hämta

Olivius, Elisabeth

Displacing Equality?: Women’s Participation and Humanitarian Aid Effectiveness in Refugee Camps
Refugee Survey Quarterly, 33(3): 93-117

2014

Hämta

Salazar, Mariano
Öhman, Ann

Who is using the morning-after pill?: Inequalities in emergency contraception use among ever partnered Nicaraguan women; findings from a national survey
International Journal for Equity in Health, 13(1): 61-

2014

Hämta

Vaezghasemi, Masoud
Öhman, Ann
Eriksson, Malin; et al.

The effect of gender and social capital on the dual burden of malnutrition: a multilevel study in indonesia
PLoS ONE, 9(8): e103849-

2014

Hämta

Carbin, Maria

The requirement to speak: Victim stories in Swedish policies against honour related violence
Women's Studies, 46: 107-114

2014

-

Briones-Vozmediano, Erica
Agudelo-Suarez, Andres A
Goicolea, Isabel; et al.

Economic crisis, immigrant women and changing availability of intimate partner violence services: a qualitative study of professionals' perceptions in Spain
International Journal for Equity in Health, 13

2014

Hämta

Keophouthong, Bounyasone
Dahlström, Lars
Keosada, Ngouay; et al.

Reclaiming Action Research from Practice to Policy – the case of Lao PDR
Action Researcher in Education

2014

Hämta

Norlander, Kerstin

Krytyczne przemyslenia gender

2014

-

Burman, Monica
Öhman, Ann

Challenging gender and violence: Positions and discourses in Swedish and international contexts
Women's Studies, 46: 81-82

2014

-

Olivius, Elisabeth

Governing Refugees through Gender Equality: Care, Control, Emancipation

2014

Hämta

Eriksson, Liselotte

Beneficiaries or policyholders?: The role of women in Swedish life insurance 1900-1950
Business History, 56(8): 1335-1360

2014

-

Carbin, Maria

Det problematiska systerskapet: Purpurfärgen och postkolonial feminism

2014

-

Edenheim, Sara
Rönnblom, Malin

Akademisk feminism: Institutionalisering, organisation och kritik
Tidskrift för Genusvetenskap, 35(1): 99-121

2014

-

Liselotte, Eriksson

Dödens pris: den industriella livförsäkringen och begravningsindustrin under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet

2014

-

Goicolea, Isabel
Coe, Anna-Britt
Öhman, Ann

Easy to Oppose, Difficult to Propose: Young Activist Men's Framing of Alternative Masculinities under the Hegemony of Machismo in Ecuador
Young - Nordic Journal of Youth Research, 22(4): 399-419

2014

-

Jonsson Sandström, Karin

Nordiskt Forum 2014: ett försök att förstå

2014

-

Svanberg, Julia

Standing By Our Own Feet: An Interview Study On Women’s Local Organization Dar Es Salaam, Tanzania

2014

-

Edenheim, Sara

Osten och vetenskapen: En 2000-talshistorikers tankar om firandet
Glänta

2013

-

Edenheim, Sara

Därför är vi historiker
Scandia, 79(2)

2013

-

Berg, Linda
Carbin, Maria

Turister i andras känslor?: Med slöjan som plattform.
Bang

2013

-

Formark, Bodil

Fältanteckningar om magasinerade flickminnen och ett ambivalent tjejblivande
Finsk tidskrift

2013

-

Berg, Linda
Carbin, Maria

Turister i andras känslor: Med slöjan som plattform
Bang. Den feministiska kulturtidskriften

2013

-

Kvist, Elin

Inte bara rena hem: om att driva företag och organisera arbete inom den privata hushållstjänstebranschen

2013

-

Harryson, Lisa

“An equal share, that’s my medicine”. Work, gender relations and mental illness in a Swedish context.

2013

Hämta


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Britt-Inger Keisu
Föreståndare
tel: +46 (0)90-786 59 64
britt-inger.keisu@umu.se

Ann Öhman
Vetenskaplig ledare
tel: +46 (0)90 - 786 9219
ann.ohman@umu.se

Challenging Gender

Under åren 2007-2012 pågick forskningsprogrammet Challenging Gender vid Umeå centrum för genusstudier. Här hittar du en publikationsföreckning för vad som publicerats inom ramen av programmet

 Publikationsförteckning