HeadlineImage

Forskning

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett forskningscentrum med ansvar för Umeå universitets genusforskning. UCGS en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence. UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning.

Lång tradition och bred kunskap

Umeå universitet har en lång tradition av genus- och, innan dess, kvinnoforskning. Redan 1982 hölls Nordens första kvinnouniversitet inom ramarna för Umeå universitet. Kvinnovetenskapligt forum bildades 1987 och 2001 Genusforskarskolan. Idag bedrivs genusforskning vid alla fakulteter, och UCGS har som ambition att fungera som ett nav för den forskningen.

Eftertraktad kompetens

1 januari 2008 slogs Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan ihop till Umeå centrum för genusstudier. Genusforskarskolan finns fortfarande kvar, men nu som en del av UCGS organisation och med ett 30-tal doktorander.

Genusforskare från Umeå är mycket eftertraktade som experter och föreläsare. Några exempel på organisationer där Umeå-forskare är eller har varit deltagare:
- Vetenskapsrådets expertgrupp för genus (ordförande)
- Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
- Sida
- WHO- Sydafrikanska vetenskapsrådet
- Australiensiska vetenskapsrådet
- Norska Forskningsrådet

Foto: Elin Berge


Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Relaterad information

Genusforskarskolan

Kontaktinformation

Britt-Inger Keisu
Föreståndare
tel: +46 (0)90-786 59 64
britt-inger.keisu@umu.se

Ann Öhman
Vetenskaplig ledare
tel: +46 (0)90 - 786 9219
ann.ohman@umu.se