......

 
Till umu.se
Student? Mer om oss Nyfiken på vår forskning

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

Nordisk konferens om rätt och genus

5-6 maj arrangeras en nordisk konferens med titeln Law's Ability to Produce Gender Equality. Som arrangörer står tre doktorander vid juridiskt forum. Två av dem är knutna till genusforskarskolan.


En förmiddag om Jantelagen

En förmiddag om Jantelagen

Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Umeå centrum för genusstudier arrangerade i torsdags ett symposium med titeln Jantelagens subjekt. Arrangörerna ställer sig frågan om jantelagen har oförtjänt dåligt rykte och om det finns något produktivt i denna ”lag”.


Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

När flickor råkar ut för svåra livshändelser blir de ofta betraktade som problem. Snarare än att mötas av förståelse inför sina livs- och skolsituationer hamnar deras fel och brister i fokus. Det konstaterar Anneli Nielsen, doktorand vid Genusforskarskolan och institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, i sin avhandling Ett liv i olika världar.


UCGS på Littfest

Årets litteraturfestival är igång och biljetterna är återigen slutsålda. UCGS är med på lördagens programpunkt "Freud omläst av Hélène Cixous, sedermera tolkad av Fröler och Lagercrantz"


Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

8 mars, Internationella kvinnodagen, firades traditionsenligt på Umeås gator med demonstrationståg, sambaorkester, slagord och feministiska budskap. Men dagen gav också smakprov på något annat. Innan demonstrationståget fick en stor publik ta del av pågående forskningsinsatser om flickor och unga kvinnor.


Forskningens dag 2015: Kvinna eller man- betydelse för hälsa

Forskningens dag 2015: Kvinna eller man- betydelse för hälsa

Katarina Hamberg är först ut på scen. Hon ska inleda medicinska fakultetens arrangemang ”Forskningens dag” detta år. Det är den artonde gången denna typ av fördjupande forskardag arrangeras av medicinsk fakultet och bland publiken kan jag skymta urklippta tidningsannonser för arrangemanget. Många har hittat hit denna soliga söndag i februari.Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10