Till umu.se
folder om ucgs Studenter på brygga sommarbild från lindellhuset studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

HeadlineImage

Genuskonferens i Umeå 26-28 november

2014 års nationella genuskonferens hålls i Umeå. Välkommen!

Konferensen "g14- Att utmana makten" skapar förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer. Konferensen samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning och genus i allmänhet utgör. Läs mer och registrera dig

Nyheter

Höga krav och låg lön i rutbranschen

2014-08-19
Rutavdrag infördes 2007 för att skapa jobb och stimulera näringslivet. Det skulle också gynna äldre, barnfamiljer och kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Men vilka är det som städar och hur ser deras arbetsvillkor ut? Det råder stor efterfrågan på hushållsnära tjänster och företagen ...

Mer konflikt behövs i svensk jämställdhetspolitik

2014-08-19
Den internationella bilden av Sverige som redan jämställt, kan stå i vägen för jämställdheten inom Sverige. Och svensk jämställdhetspolitik behöver mindre konsensus och mer konflikt! Det var två slutsatser som kom fram i Jämställ.nu:s Almedalsseminarium ”This is jämställdhet – the true story” där Ma...

Männen bestämmer i Västerbotten

2014-08-18 (från 2014-08-12)
Lite drygt var tredje kommunstyrelseledamot i länet är kvinna, även om genomsnittet är lågt så är det stora variationer mellan kommunerna. Jessika Wide, statsvetare vid Umeå universitet, menar att anledningen till att det är stora variationer mellan kommunerna är att de flesta partier endast har en ...

Stresshanteringskurser kan vara hälsobringande för unga kvinnor med psykisk ohälsa

2014-06-10
Unga kvinnor som söker hjälp för stressrelaterade problem känner sig ofta pressade att hantera motstridiga förväntningar och ideal, vilket kan leda till komplexa symtom som ångest och nedstämdhet. Problemen kan dock minskas med hjälp av stresshanteringskurser. Det konstaterar Maria Strömbäck i den a...

Fler nyheter


Sidansvarig: Maja Bonta
2013-09-27

Utskriftsversion

I fokus

Vi lämnar spår!

I projektet har 100 dagböcker delats ut till ett representativt urval av kvinnor i Umeå med syfte att synliggöra kvinnors livssammanhang.

Läs mera här

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10