Till umu.se
folder om ucgs Studenter på brygga sommarbild från lindellhuset studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Årshögtid 2014

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2014

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2014

Katarina Hambergs forskning fokuserar på bemötande, genus och lika villkor i sjukvård och läkarutbildning. Doktorsavhandlingen visade att kvinnor med värk känner sig förbisedda och negligerade i sjukv... Läs artikeln

Susan Phillips, Hedersdoktor vid medicinska fakulteten

Susan Phillips forskning handlar om hur hälsa skapas av människors livsvillkor och inte enbart av deras gener, samt på betydelsen av att integrera sådan kunskap i medicinsk undervisning. Hennes särski... Läs artikeln


Genuskonferens i Umeå 26-28 november

2014 års nationella genuskonferens hålls i Umeå. Välkommen!

Konferensen "g14- Att utmana makten" skapar förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer. Konferensen samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning och genus i allmänhet utgör. Läs mer och registrera dig

Nyheter

Snart börjar Sveriges mäktigaste konferens

2014-11-21
Över 300 forskare, aktivister, kultur- och jämställdhetsarbetare kommer till Umeå för att utmana makten. Den 26-28 november pågår Sveriges största genusforskarkonferens – g14. I år kommer begreppet makt att utmanas och diskuteras i förhållande till samisk feminism, antirasistisk forskning, arbetsmar...

Professor Sujata Patel besöker Sociologiska institutionen och Umeå universitet

2014-11-10
Sujata Patel, professor i sociologi vid University of Hyderabad, Indien, kommer att tillbringa en vecka som gästforskare vid Sociologiska institutionen i Umeå, 17-22 november. Sujata Patels gästforskarvistelse är bland annat en del i institutionens internationaliseringssatsning.

Många miljoner till forskning vid Umeå universitet

2014-10-17
Riksbankens Jubileumsfond ger drygt 16 miljoner kronor till fem forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Projekten handlar bland annat om främlingsfientlighet, polisarbete och bondedagböcker. Universitetets forskare medverkar dessutom i ett stort forskningsprogram...

Fler nyheter


Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

I fokus

Vi lämnar spår!

I projektet har 100 dagböcker delats ut till ett representativt urval av kvinnor i Umeå med syfte att synliggöra kvinnors livssammanhang.

Läs mera här

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10