Till umu.se
Mer om oss Nyfiken på vår forskning? Student? Vill du veta mer om vår historia?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Aktuellt

Genusforskningen vid Umeå universitet visade på stor bredd

Genusforskningen vid Umeå universitet visade på stor bredd

Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Umeå kommun och Umeå centrum för genusstudier anordnade en dag om genusforskning vid Umeå universitet, onsdag 12 april.

Nyheter från Umeå centrum för genusstudier

Malin Rönnblom i VK:
Slå vakt om en kritisk kunskapssyn

2017-04-21
Kampen mot propaganda och faktaresistens får inte hindra oss från att slå vakt om och ta ansvar för en kritisk granskande kunskapssyn där det inte finns några självklara rätt och fel, skriver statsvetaren Malin Rönnblom i Västerbottens-Kuriren. "Visserligen tar sig fake news och alternativa fakta h...

SR: Vardag och relationer för funktionsnedsatta

2017-04-20 (från 2017-04-19)
Kristin Bylund, doktorand i etnologi, Umeå universitet, forskar om förändringarna av möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att bilda familj och använda sig av exempelvis hemtjänst, något som uppmärksammas i Sveriges radios P4 Västerbotten.

Historien visar på variation för ogifta mödrars utsatthet

2017-04-20 (från 2017-04-18)
Under 1800-talet och början av 1900-talet födde hundratusentals kvinnor barn utan att vara gifta. Hur de bemöttes i lokalsamhället som en konsekvens av den utomäktenskapliga födelsen kunde variera ganska mycket mellan olika platser. Det visar en ny avhandling av Robert Eckeryd, Umeå universitet.

Genusforskningen vid Umeå universitet visade på stor bredd

2017-04-18
Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Umeå kommun och Umeå centrum för genusstudier anordnade en dag om genusforskning vid Umeå universitet, onsdag 12 april.

UMEÅ. VILL MER: Jakten på ett jämställt Umeå

2017-04-13
Umeå lyfts ofta som en jämställd, medveten och progressiv stad. Men hur mycket har egentligen hänt sedan 60-talets andra feministiska våg, 80-talets jämställdhetsprogram Radio Ellen, och 90-talets veganrörelse med sitt engagemang för sociala orättvisor? Vi har träffat tre Umeåprofiler som ger sin sy...

Fria Tidningar: Kvinnohatet och lagens dubbla måttstockar

2017-03-08
Att bli kallad något rasistiskt är ett hatbrott – att bli kallad något kvinnofientligt är det inte. Fria Tidningen samtalar med juristen Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet, om en lagstiftning som inte riktigt hänger med.

Fria Tidningen: Flickforskning och scenkonst i symbios

2017-01-11
PotatoPotato Scenkonst har tillsammans med Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies beviljats medel för ett fortsatt samarbete kring scenkonst och forskning med flickan i fokus, arbetet går under namnet Playing Together: A Try-a-louge.

Nya perspektiv på representation och politik

2016-12-20
Palgrave har i höst publicerat en antologi på temat representation, politik och medborgarskap med artiklar av Sara Edenheim och Malin Rönnblom, liksom Ida Blom, Gayatri Spivak, Jorunn Gjerden och Kari Jegersetadt, m. fl.

Ökat samarbete för genusstudier
med fokus på det arktiska landskapet

2016-12-12
Genus- och kvinnoforskningen i Umeå och Tromsö satsar på att öka samarbetet. Temat för arbetet de kommande tre åren blir ”Det könade arktiska landskapet – komparativa studier av jämställdhet, genus och hållbarhet i nordliga rum”.

Malin Rönnblom i ETC: "Nothing about us without us"

2016-12-12
Malin Rönnblom befinner sig just nu i Australien. I en krönika i ETC Umeå får vi ta del av hennes upplevelser av skillnaden mellan Australien och Nya Zeeland samt hennes tankar om det vita tolkningsföreträdet när det kommer till debatten om flyktingmottagande i Sverige.Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Vi firar genusvetenskap vid Umeå universitet 2017-2018

Under 2017 och 2018 kommer genusforskningen vid Umeå universitet uppmärksammas genom en rad olika evenemang.
Läs mer om vad som händer

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10