......

 
Till umu.se
Student? Mer om oss Nyfiken på vår forskning

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

Unikt lärarutbyte tar fart

Unikt lärarutbyte tar fart

Till hösten inleds ett lärarutbyte mellan Umeå centrum för genusstudier och BRAC University i Dhaka, Bangladesh. Under förra veckan besökte Linda Berg och Linda Sandberg Dhaka för att fortsätta undersöka förutsättningar för vidare samarbeten. Förhoppningen är att utbytet både ska kunna fortsätta och även utökas till att också omfatta studenter.


Hälsningar från Princeton, USA

Hälsningar från Princeton, USA

Sara Edenheim, historiker och forskare vid UCGS samt studierektor för grundutbildningen, befinner sig just nu på Insitute for Advanced Study i Princeton, USA. Hon blev inbjuden av professor Joan W. Scott och professor Danielle Allen, och ska bland annat presentera ett paper om sin forskning på ett seminarium i maj. Sara kommer tillbaka till Umeå igen till sommaren, och lämnar här en lägesrapport från sin vistelse i USA.

Everyday bordering

Everyday bordering

Borders and bordering affect both the community and the people who live in it. Last Tuesday, Umeå Centre for Gender Studies invited you to discuss migration, EU and bordering through intersectional perspectives together with Professor Nira Yuval-Davis, University of East London. If you missed the seminar, here is what she talked about.


Nordisk konferens om rätt och genus

5-6 maj arrangeras en nordisk konferens med titeln Law's Ability to Produce Gender Equality. Som arrangörer står tre doktorander vid juridiskt forum. Två av dem är knutna till genusforskarskolan.


En heldag om Jantelagen

En heldag om Jantelagen

Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Umeå centrum för genusstudier arrangerade i torsdags ett symposium med titeln Jantelagens subjekt. Arrangörerna ställer sig frågan om jantelagen har oförtjänt dåligt rykte och om det finns något produktivt i denna ”lag”.


Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

När flickor råkar ut för svåra livshändelser blir de ofta betraktade som problem. Snarare än att mötas av förståelse inför sina livs- och skolsituationer hamnar deras fel och brister i fokus. Det konstaterar Anneli Nielsen, doktorand vid Genusforskarskolan och institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, i sin avhandling Ett liv i olika världar.


UCGS på Littfest

Årets litteraturfestival är igång och biljetterna är återigen slutsålda. UCGS är med på lördagens programpunkt "Freud omläst av Hélène Cixous, sedermera tolkad av Fröler och Lagercrantz"


Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

8 mars, Internationella kvinnodagen, firades traditionsenligt på Umeås gator med demonstrationståg, sambaorkester, slagord och feministiska budskap. Men dagen gav också smakprov på något annat. Innan demonstrationståget fick en stor publik ta del av pågående forskningsinsatser om flickor och unga kvinnor.



Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Aktuellt

Första nätverksträffen för doktorander inom Law and Society

Första nätverksträffen för doktorander inom Law and Society

Dagen innan konferensen Law's Ability to Produce Gender Equality samlades några doktorander ur det nystartade nätverket “Nordic network for doctoral students in law and society” för ett första möte. Läs hela nyheten

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10