Till umu.se
folder om ucgs Studenter på brygga sommarbild från lindellhuset studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Många nya ansikten

40 studenter har idag påbörjat kursen Makt och kön A. Inskrivningen fick göras i en sal i Naturvetarhuset då Samhällsvetarhuset är under renovering. Trots detta flöt dagen på smidigt och eftermiddagens fika hölls i UCGS vardagsrum.

Torsdagen den 4 september hålls en välkomstmässa för de nya studenterna i Universum. Då får de möjlighet att lära känna Umeå och Umeå universitetet lite närmare. Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014 då man antagit drygt 22 000 studenter.

HeadlineImage

Genuskonferens i Umeå 26-28 november

2014 års nationella genuskonferens hålls i Umeå. Välkommen!

Konferensen "g14- Att utmana makten" skapar förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer. Konferensen samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning och genus i allmänhet utgör. Läs mer och registrera dig

Nyheter

Kultur – tema för höstens Vetenskapsluncher

2014-09-25
Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk. Skönhet i matematik. Hälsa för musiker. Stadsomvandlingen i Kiruna. Det är några av ämnena på de tio vetenskapsluncher som Umeå universitet bjuder in till med start torsdagen 2 oktober. Den röda tråden för höstens föreläsningar är kultur.

Professor Sujata Patel besöker Sociologiska institutionen och Umeå universitet

2014-09-24
Sujata Patel, professor i sociologi vid University of Hyderabad, Indien, kommer att tillbringa en vecka som gästforskare vid Sociologiska institutionen i Umeå, 17-22 november. Sujata Patels gästforskarvistelse är bland annat en del i institutionens internationaliseringssatsning.

Konferensen g14-Att utmana makten närmar sig med stormsteg!

2014-09-10
Den 15 september stänger ”Earlybird”-registreringen så ta chansen att registrera dig till g14 innan avgiften höjs.

Männen bestämmer i Västerbotten

2014-08-18 (från 2014-08-12)
Lite drygt var tredje kommunstyrelseledamot i länet är kvinna, även om genomsnittet är lågt så är det stora variationer mellan kommunerna. Jessika Wide, statsvetare vid Umeå universitet, menar att anledningen till att det är stora variationer mellan kommunerna är att de flesta partier endast har en ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Utlysning av medel

Utlysning av medel för forskningsinitiering/internationalisering inom ramen för Genus – stark forskningsmiljö

Läs mera här

I fokus

Vi lämnar spår!

I projektet har 100 dagböcker delats ut till ett representativt urval av kvinnor i Umeå med syfte att synliggöra kvinnors livssammanhang.

Läs mera här

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10