Till umu.se
Mer om oss Nyfiken på vår forskning? Student? Vill du veta mer om vår historia?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från Umeå centrum för genusstudier

Fria Tidningar: Kvinnohatet och lagens dubbla måttstockar

2017-03-08
Att bli kallad något rasistiskt är ett hatbrott – att bli kallad något kvinnofientligt är det inte. Fria Tidningen samtalar med juristen Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet, om en lagstiftning som inte riktigt hänger med.

Fria Tidningen: Flickforskning och scenkonst i symbios

2017-01-11
PotatoPotato Scenkonst har tillsammans med Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies beviljats medel för ett fortsatt samarbete kring scenkonst och forskning med flickan i fokus, arbetet går under namnet Playing Together: A Try-a-louge.

Nya perspektiv på representation och politik

2016-12-20
Palgrave har i höst publicerat en antologi på temat representation, politik och medborgarskap med artiklar av Sara Edenheim och Malin Rönnblom, liksom Ida Blom, Gayatri Spivak, Jorunn Gjerden och Kari Jegersetadt, m. fl.

Ökat samarbete för genusstudier
med fokus på det arktiska landskapet

2016-12-12
Genus- och kvinnoforskningen i Umeå och Tromsö satsar på att öka samarbetet. Temat för arbetet de kommande tre åren blir ”Det könade arktiska landskapet – komparativa studier av jämställdhet, genus och hållbarhet i nordliga rum”.

Malin Rönnblom i ETC: "Nothing about us without us"

2016-12-12
Malin Rönnblom befinner sig just nu i Australien. I en krönika i ETC Umeå får vi ta del av hennes upplevelser av skillnaden mellan Australien och Nya Zeeland samt hennes tankar om det vita tolkningsföreträdet när det kommer till debatten om flyktingmottagande i Sverige.

20 miljoner till innovationer inom hälsovård

2016-12-12 (från 2016-11-10)
Nya metoder för innovation inom hälsa och omsorg ska tas fram. Informatik, Sliperiet och Centrum för genusstudier är några av deltagarna i projektet.

Sveriges största genusforskarkonferens hölls i Linköping

2016-11-30
UCGS var självklart på plats och tillsammans med 360 andra genusforskare deltog våra forskare och doktorander i debatter, paneler och presentationer.

Länsdelegationen för jämställdhet på besök

2016-11-09
På initiativ av UCGS styrelseordförande Margareta Bergman förlade Länsdelegationen i Västerbotten höstens möte i Umeå centrum för genusstudiers lokaler. Under dagen skulle delegationen utvärdera de senaste tre åren men det fanns även tid för annat. Utöver ett föredrag om det könade landskapet med Li...

Kvinnohistoriska museet: Om värdet av generationsöverskridande samtal om kvinno- och genushistoria

2016-11-07
Den 24 oktober arrangerade Föreningen SKOGH (Sveriges Kvinno- och genushistoriker) en halvdagskonferens på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning” i Umeå. På Kvinnohistoriska museets blogg skriver Lena Eskilsson och Bodil Formark om värdet av generationsöverskridande samtal sam...

Två nya anslag stärker genusforskningen vid Umeå universitet

2016-10-10
Två nya forskningsprojekt med genusprofil har fått anslag från FORTE. Det ena projektet fokuserar på flyktingmottagning i glesbygdskommuner och det andra studerar konflikter inom kvinnodominerade arbetsplatser.Sidansvarig: Emma Skog

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10