Till umu.se
vinterbild folder om ucgs Vinterbild studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

UCGS på Littfest

Årets litteraturfestival är igång och biljetterna är återigen slutsålda. UCGS är med på lördagens programpunkt "Freud omläst av Hélène Cixous, sedermera tolkad av Fröler och Lagercrantz"


Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

Internationella kvinnodagen 2015 -en bra mix av forskning och aktivism

8 mars, Internationella kvinnodagen, firades traditionsenligt på Umeås gator med demonstrationståg, sambaorkester, slagord och feministiska budskap. Men dagen gav också smakprov på något annat. Innan demonstrationståget fick en stor publik ta del av pågående forskningsinsatser om flickor och unga kvinnor.


Forskningens dag 2015: Kvinna eller man- betydelse för hälsa

Forskningens dag 2015: Kvinna eller man- betydelse för hälsa

Katarina Hamberg är först ut på scen. Hon ska inleda medicinska fakultetens arrangemang ”Forskningens dag” detta år. Det är den artonde gången denna typ av fördjupande forskardag arrangeras av medicinsk fakultet och bland publiken kan jag skymta urklippta tidningsannonser för arrangemanget. Många har hittat hit denna soliga söndag i februari.


Performativitet och Desentation

Performativitet och Desentation

Vårens högre seminarium inleddes med dans, koreografi, föreläsning, lite mera dans och samtal, allt i en härlig röra för både medverkande och åskådare


Feminism i rörelse

Feminism i rörelse

Det är en utökad nyutgåva av”Feminism i rörliga bilder” som Maria Carbin håller upp. Redaktörer för boken är Katharina Tollin och Maria Törnqvist, och Maria har bidragit med ett kapitelSidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Aktuellt

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det europeiska forskningsrådet, ERC. Hon är dessutom den enda svenska forskaren inom samhällsvetenskap och humaniora som får bidrag från stödformen ERC Consolidator Grant. Anslaget på 19 miljoner ska användas för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället. Läs hela nyheten

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10