Till umu.se
vinterbild folder om ucgs Vinterbild studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Aktuellt

Utlysning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö år 2015

År 2015 är sista året för utdelning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö. Sista ansökningsdag 2 mars 2015... Läs artikeln

Feminism i rörelse

Feminism i rörelse

Det är en utökad nyutgåva av”Feminism i rörliga bilder” som Maria Carbin håller upp. Redaktörer för boken är Katharina Tollin och Maria Törnqvist, och Maria har bidragit med ett kapitel. Läs artikeln

Genusforskarskolan söker 5 doktorander

Tillsammans med andra institutioner utlyser vi nu 5 doktorandtjänster med tillträde 1 september. Som doktorand vid genusforskarskolan har du dubbel hemvist - i det ämne vid Umeå universitet där du dis... Läs artikeln

Nyheter

Jämställdhetsnormer verktyg både för kontroll och frigörelse

2014-12-05 (från 2014-12-04)
När humanitära biståndsorganisationer försöker integrera jämställdhet i sitt arbete i flyktingläger blir effekterna ofta tvetydiga och motsägelsefulla. Medan jämställdhetsnormer utmanar vissa former av ojämlikhet används de samtidigt för att upprätthålla andra hierarkier. Det visar statsvetaren Elis...

I kölvattnet av g14

2014-12-02
Efter en tre dagars intensiv konferens med mingel, samtal, diskussioner och fest skulle man kunna tro att forskarna i korridorerna hos Umeå centrum för genusstudier pustar ut, men då tror man fel. Här sjuder det av liv och varför inte fortsätta hålla uppe tempot?

Snart börjar Sveriges mäktigaste konferens

2014-11-21
Över 300 forskare, aktivister, kultur- och jämställdhetsarbetare kommer till Umeå för att utmana makten. Den 26-28 november pågår Sveriges största genusforskarkonferens – g14. I år kommer begreppet makt att utmanas och diskuteras i förhållande till samisk feminism, antirasistisk forskning, arbetsmar...

Professor Sujata Patel besöker Sociologiska institutionen och Umeå universitet

2014-11-10
Sujata Patel, professor i sociologi vid University of Hyderabad, Indien, kommer att tillbringa en vecka som gästforskare vid Sociologiska institutionen i Umeå, 17-22 november. Sujata Patels gästforskarvistelse är bland annat en del i institutionens internationaliseringssatsning.

Fler nyheter


Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

I fokus

Vi lämnar spår!

I projektet har 100 dagböcker delats ut till ett representativt urval av kvinnor i Umeå med syfte att synliggöra kvinnors livssammanhang.

Läs mera här

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10