Till umu.se
Student? Höstens högre seminarium Mer om oss Nyfiken på vår forskning? Vill du veta mer om vår historia?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

Åsa Gunnarsson får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2016

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning tilldelas en vid Umeå universitet verksam lärare eller forskare som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. I år går priset, och prissumman på 30 000 kronor, till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum.


Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika i tv-programmet Parlamentet

Manliga komiker blir bekräftade och kvinnliga komiker blir avvisade i större utsträckning när de gör humor i tv-programmet Parlamentet i TV4. Detta visar en avhandling i språkvetenskap av Hanna Söderlund vid Umeå universitet. Det som har studerats är kvinnliga och manliga komikers möjligheter att i humorsamtal framstå som roliga och därmed förhandla sig till starka maktpositioner.


Sociala medier och obekväma sanningar

Sociala medier och obekväma sanningar

För många är internet och sociala medier en plats där det är möjligt att dela med sig av utsatthet och svåra livssituationer. I sin avhandling ger Eva Svedmark, Umeå universitet, en ökad förståelse för hur vår användning av sociala medier påverkas av teknikens utformning och design, och hur detta i sin tur formar våra val att dela med oss av personliga och privata berättelser i sociala medier.


Företagsekonomisk styrning av offentlig verksamhet leder till avhumanisering

Företagsekonomisk styrning av offentlig verksamhet leder till avhumanisering

Företagsekonomiska modeller för styrning av offentlig verksamhet avhumaniserar de som kommer i kontakt med välfärdens institutioner. Det visar Marcus Lauri, Umeå universitet, i sin avhandling.


Nya perspektiv i fokus på TEDxUmeå

Nya perspektiv i fokus på TEDxUmeå

Onsdagen den 11 maj arrangeras TEDxUmeå för tredje gången, och Umeå universitet är en av arrangörerna. Temat för i år är att utmana normer och uppmuntra till nya sätt att tänka, och flera Umeåforskare medverkar och berättar om sina idéer.


Malin Rönnblom i VK: Jag hade fel om Miljöpartiet

Malin Rönnblom i VK:s Opinionskrönika: Ibland gissar jag fel. Det händer inte allt för ofta, men det händer. Konstigt nog verkar det hända när det gäller kvinnor på ledande poster i politiken. Eftersom betydelser av kön i politiken är ett av mina forskningsområden borde jag ju veta bättre, borde jag kunna läsa utvecklingen och gissa rätt.


YLE: "Varför måste mamman dö?"

YLE: "Varför måste mamman dö?"

I animerade filmer lever mammorna farligt – de blir skjutna, de dödas med spjut, de blir uppätna, de drunknar, eller så dör de bara oförklarligt. Finländska public service-bolaget YLE, uppmärksammar en essä om föräldraskap i animerade filmer av språkforskaren Berit Åström, Umeå universitet.


Succé för nytt masterprogram i Rätt, genus och samhälle

Succé för nytt masterprogram i Rätt, genus och samhälle

När ansökningsomgången till höstens masterprogram avslutades kan Juridiskt forum och Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet konstatera att det nyinrättade masterprogrammet i Rätt, genus och samhälle rönt stort intresse. Med 116 förstahandssökande till de 30 utbildningsplatserna är det ett av de populäraste masterprogrammen vid universitetet.


Böcker om feminism och politik drog stor publik

Böcker om feminism och politik drog stor publik

Releasen för "Feminism som politik" och "Feminism som byråkrati" lockade många. Närmare 150 personer kom för att lyssna när författarna berättade om böckerna och behovet av feministiska visioner i politiken. De två böckerna ingår i en serie av tre från forskningsprojektet TITAN (Kritiska studier av jämställdhet – att teoretisera politik och praktik).


Första internationella IGSA-konferensen - FlickForsk! var där

Första internationella IGSA-konferensen - FlickForsk! var där

Den 7 till 9 april höll International Girls Studies Association (IGSA) sin första konferens vid University of East Anglia i Norwich. Från Umeå universitet deltog en grupp forskare från olika ämnen som är aktiva inom nätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid UCGS.


Ny bok från Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Ny bok från Kvinno- och tjejjouren i Umeå

För en tid sedan var det fest på Café Station då Kvinno- och tjejjouren i Umeå hade boksläpp för Vår Jourbok. Fem kvinnor, alla aktiva på ett eller annat sätt i jourverksamheten, står som författare, men i boken hörs även många andras röster: från jourkvinnor som delar med sig av sina erfarenheter av att möta kvinnor och tjejer som söker stöd, från en del av dessa kvinnor och tjejer själva och från forskare inom området.


Boksläpp: Feminism som byråkrati

Boksläpp: Feminism som byråkrati

I boken Feminism som byråkrati tar sig Malin Rönnblom och Kerstin Alnebratt an jämställdhetsintegrering som strategi. Hur kan det komma sig att det mer än 20 år efter att strategin lanserades fortfarande pågår projekt för att få den att fungera? Och vart leder de jämställdhetspolitiska målen egentligen? Är målstyrning verkligen vägen för radikal förändring av maktstrukturer?


Här får doktoranderna genus som spetskompetens

Här får doktoranderna genus som spetskompetens

I senaste numret av "Universitetsläraren", SULF:s medlemstidning intervjuas Tamara Andersson om Genusforskarskolan och betydelsen att som doktorand få tillgång till den unika tvärvetenskapliga miljö som Genusforskarskolan erbjuder.
Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10