Till umu.se
Trappa till UCGS Utanför Lindellhallen Gruppbild från Vindelforsen 11 maj 2012 Seminarium med Philomena Essed

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Aktuellt

Nyheter

Stresshanteringskurser kan vara hälsobringande för unga kvinnor med psykisk ohälsa

2014-06-10
Unga kvinnor som söker hjälp för stressrelaterade problem känner sig ofta pressade att hantera motstridiga förväntningar och ideal, vilket kan leda till komplexa symtom som ångest och nedstämdhet. Problemen kan dock minskas med hjälp av stresshanteringskurser. Det konstaterar Maria Strömbäck i den a...

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

2014-06-03 (från 2014-05-28)
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det ...

Feministiska tänkare: Postkoloniala feminister

2014-04-23
Postkoloniala feminister utmanar en rasistisk samtid. På Café Pilgatan kan du lyssna till etnologen Linda Berg och statsvetaren Maria Carbin den 7 maj.

Seminarium 25 april: Intersektionella utmaningar mot genusforskning om arbetslivet

2014-04-23 (från 2014-04-22)
Rebecca Selberg, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Paula Mulinari, Hälsa och samhälle, Malmö högskola diskuterar hur ett intersektionellt perspektiv kan används för att analysera de ojämlikheter som formar dagens arbetsliv.

Metro: "En "importfru" om dagen söker hjälp hos kvinnojouren"

2014-04-10
Isolerade, kränkta och i värsta fall svårt misshandlade – nästan varje dag söker sig en så kallad importfru till någon av landets kvinnojourer. Och mörkertalet antas vara stort. Enligt Monica Burman, universitetslektor och docent i straffrätt vid Juridiskt forum vid Umeå universitet, som var en av e...


Sidansvarig: Maja Bonta
2013-09-27

Utskriftsversion

Konferens

g14 - Att utmana makten

2014 års nationella genuskonferens hålls i Umeå den 26-28 november.

Nationella sekretariatet för genusforskning återupptog traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera g12 i Göteborg 2012.

Läs mer om g14 här

I fokus

Katarina Hamberg
Katarina Hamberg

Grattis Katarina!

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning gick i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin.

Läs mer här

Publikationer

Känslor och affekt i forskningssamarbeten

Känslor och affekt i forskningssamarbeten

I den nyutkomna antologin The Emotional Politics of Research Collaboration (Routledge) skriver genusforskare från Umeå universitet och Mittuniversitetet om känslors påtagliga men sällan uppmärksammade roll i vetenskapligt arbete, med särskilt fokus på forskningssamarbete. Läs hela nyheten

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax:  090-786 97 10