Till umu.se
folder om ucgs Studenter på brygga sommarbild från lindellhuset studenter i tornet

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Många nya ansikten

40 studenter har idag påbörjat kursen Makt och kön A. Inskrivningen fick göras i en sal i Naturvetarhuset då Samhällsvetarhuset är under renovering. Trots detta flöt dagen på smidigt och eftermiddagens fika hölls i UCGS vardagsrum.

Torsdagen den 4 september hålls en välkomstmässa för de nya studenterna i Universum. Då får de möjlighet att lära känna Umeå och Umeå universitetet lite närmare. Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014 då man antagit drygt 22 000 studenter.

HeadlineImage

Genuskonferens i Umeå 26-28 november

2014 års nationella genuskonferens hålls i Umeå. Välkommen!

Konferensen "g14- Att utmana makten" skapar förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer. Konferensen samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning och genus i allmänhet utgör. Läs mer och registrera dig

Nyheter

Konferensen g14-Att utmana makten närmar sig med stormsteg!

2014-09-10
Den 15 september stänger ”Earlybird”-registreringen så ta chansen att registrera dig till g14 innan avgiften höjs.

Männen bestämmer i Västerbotten

2014-08-18 (från 2014-08-12)
Lite drygt var tredje kommunstyrelseledamot i länet är kvinna, även om genomsnittet är lågt så är det stora variationer mellan kommunerna. Jessika Wide, statsvetare vid Umeå universitet, menar att anledningen till att det är stora variationer mellan kommunerna är att de flesta partier endast har en ...

Stresshanteringskurser kan vara hälsobringande för unga kvinnor med psykisk ohälsa

2014-06-10
Unga kvinnor som söker hjälp för stressrelaterade problem känner sig ofta pressade att hantera motstridiga förväntningar och ideal, vilket kan leda till komplexa symtom som ångest och nedstämdhet. Problemen kan dock minskas med hjälp av stresshanteringskurser. Det konstaterar Maria Strömbäck i den a...

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

2014-06-03 (från 2014-05-28)
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Utlysning av medel

Utlysning av medel för forskningsinitiering/internationalisering inom ramen för Genus – stark forskningsmiljö

Läs mera här

I fokus

Vi lämnar spår!

I projektet har 100 dagböcker delats ut till ett representativt urval av kvinnor i Umeå med syfte att synliggöra kvinnors livssammanhang.

Läs mera här

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10