Till umu.se
Vill du veta mer om vår historia? Mer om oss Nyfiken på vår forskning Student?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

FlickForsk! på konferens om postsocialistisk flickforskning i Moskva

FlickForsk! på konferens om postsocialistisk flickforskning i Moskva

Bodil Formark, koordinator för FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid UCGS, reste nyligen till Moskva för att delta vid en endagskonferens som arrangerades med anledning av att tidskriften "Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journal" i våras gav ut temanumret ”Girlhood Studies in Postsocialist Times”. Dagen arrangerades av det The Gorbachev Foundation och Sociologiska studier vid Higher School of Economics där evenemanget också hölls.


MMA-sporten: mer än bara våld och slagskämpar i en bur

MMA-sporten: mer än bara våld och slagskämpar i en bur

Magnus Stenius, Umeå universitet, har för sin avhandling om kampsporten Mixed Martial Arts (MMA) gjort ett treårigt etnologiskt fältarbete i Sverige och runt om i världen. Han har bedrivit deltagande observation på olika gym och lärt sig MMA genom att själv träna och gå matcher mot sparringpartners.


5 nya doktorander vid Genusforskarskolan

5 nya doktorander vid Genusforskarskolan

Genusforskarskolan, som sedan 2001 stått i frontlinjen för ett kreativt nytänkande när det kommer till tvärvetenskaplig högre utbildning, har antagit fem nya doktorander. Totalt omfattar nu forskarskolan 37 doktorander.


50 år av män?

Kulturdebatt: I Umeå universitets jubileumsskrift görs männen till norm – en historieskrivning vi inte kan vara med och skåla för, skriver Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap med inriktning mot humaniora, Umeå universitet och Julia Pennlert, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet.


UCGS Higher seminar autumn 2015

UCGS Higher seminar autumn 2015

September has finally arrived. At Umeå Center for Gender Studies that means new students, new courses starting, and, as always, time to listen to a lot of interesting gender researchers presenting their work at our higher seminar.


Aktuellt från dagboksprojektet Vi lämnar spår!

Aktuellt från dagboksprojektet Vi lämnar spår!

100 dagböcker har under våren 2013 fram till våren 2014 delats ut i Umeå till kvinnor i olika åldrar, inom ramen för det feministiska dagboksprojektet Vi lämnar spår! Därutöver har ytterligare en dagbok nu tagit form, nummer 101. Den nya dagboken är ett resultat av två aktiviteter inom projektet: en feministisk frukost på bokcaféet Pilgatan i Umeå och en workshop under genusforskarkonferensen g14, även den i Umeå. Båda aktiviteterna har genererat spår i form av två olika slags dagboksanteckningar som deltagarna skapat och som nu sammanställts.


Sätt kvinnorna på kartan!

Sätt kvinnorna på kartan!

Projektet Umeås kvinnokarta består av fyra kvinnor, Kerstin Thörn, Ann Sigfridsson, Gunilla Nordenfors och Kerstin Norlander. Tillsammans har de samlat information om historiskt intressanta kvinnor i Umeå i hopp om att belysa de som varit med att forma staden och samhället men som inte alltid uppmärksammas. Stadsvandringen ”I kvinnornas spår” är en av delarna i projektet, och intresset är stort.


Sex & Capital i Rovaniemi

Sex & Capital i Rovaniemi

The 9th European Feminist Research Conference (EFRC) arrangerades av AtGender och huserade detta år på Universitetet av Lappland. Trots det svåra ekonomiska läge som präglar många universitet i Europa fanns det deltagare från hela världen med.


Masteruppsats i genusvetenskap sätter fokus på Didgit ratio

Innan sommarledigheten tömde universitetskorridorerna på studenter försvarade Åsa Person, mastersstudent vid UCGS, sin uppsats med titeln”(Re-)Producing Gender by Readings of the Hand – A Critical Analasis f the Field of Digit Ratio”.


Mödraskap i kulturen- Internationell konferens  i Umeå

Mödraskap i kulturen- Internationell konferens i Umeå

Under 11-12 juni anordnar Institutionen för språkstudier, tillsammans med UCGS, den tvärvetenskapliga konferensen ”Missing, presumed dead: Absent mothers in the cultural imagination”. Deltagare från ett tiotal länder kommer under dagarna diskutera den frånvarande modern som fenomen i bland annat romaner, poesi, film och TV.


Unikt lärarutbyte tar fart

Unikt lärarutbyte tar fart

Till hösten inleds ett lärarutbyte mellan Umeå centrum för genusstudier och BRAC University i Dhaka, Bangladesh. Under förra veckan besökte Linda Berg och Linda Sandberg Dhaka för att fortsätta undersöka förutsättningar för vidare samarbeten. Förhoppningen är att utbytet både ska kunna fortsätta och även utökas till att också omfatta studenter.
Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Aktuellt

Joan Wallach Scott besöker Umeå universitet

Joan Wallach Scott besöker Umeå universitet

Under jubileumsdagarna får Umeå universitet besök av historikern och feministiska forskaren Joan Wallach Scott. Hennes forskning har utmanat den historiska forskningen, framförallt när det kommer till synen på erfarenhet och genus. Hon var med och formade kritisk genushistoria för mer än 20 år sedan i den klassiska artikeln ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis” och inspirerar än i dag både det feministiska forskningsfältet och det historiska. Hon har även grundat den historieteoretiska tidskriften History of the Present. Läs hela nyheten

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10