Till umu.se
Mer om oss Nyfiken på vår forskning? Student? Vill du veta mer om vår historia?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Aktuellt

Unikt material möjliggör ny forskning

Unikt material möjliggör ny forskning

Fram till nyligen har frågor om sjuklighet varit svåra att studera historiskt eftersom det saknats systematiska individdata. Brittisk forskning har brutit ny mark genom att samla in och analysera individuell sjukhistorik baserad på material från sjukkassor. Tack vare anslag från Wallenberg kommer Liselotte Eriksson vid Umeå centrum för genusstudier, kunna analysera sjuklighet även för kvinnor på lång sikt.

Nyheter från Umeå centrum för genusstudier

Unikt material möjliggör ny forskning

2018-01-16
Fram till nyligen har frågor om sjuklighet varit svåra att studera historiskt eftersom det saknats systematiska individdata. Brittisk forskning har brutit ny mark genom att samla in och analysera individuell sjukhistorik baserad på material från sjukkassor. Tack vare anslag från Wallenberg kommer Li...

GP Debatt: Det behövs en ny skarp maktutredning efter metoo

2018-01-11
Trots att frågor om kvinnors rättigheter stått på den politiska dagordningen i mer än ett halvt sekel vittnar metoo-berättelserna om att kvinnors intressen inte tas på allvar. Det är dags för en ny maktutredning och politiska förslag som tillförsäkrar kvinnor kroppslig integritet och ökad egenmakt. ...

Skilda världar för damishockey
i Sverige och Nordamerika

2018-01-09
Kvinnliga ishockeyspelare i Nordamerika har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar samt bättre benstyrka och löpacceleration än svenska damishockeyspelare, som i gengäld har mindre kroppsfett. Det visar Tommy Henriksson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Välbesökta doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt museum

2017-10-17
Över 130 personer kom för att lyssna när Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier för första gången arrangerade en föreläsningskväll på Kvinnohistoriskt museum den 5 oktober. Doktorandernas presentationer handlade bland annat om hur rättsliga åtgärder kan öka andelen kvinnor i bolagsstyr...

Norskt studentutbyte på kursen Genusvetenskap: Makt och kön A

2017-09-29
Under två dagar i mitten av september fick Umeå centrum för genusstudier och studenterna på Genusvetenskap: Makt och kön A besök av 17 norska studenter och två lärare på motsvarande kurs, från Norges arktiske universitet i Tromsö. Under besöket fick deltagarna bland annat träffa forskare och lärare ...

TITAN – boksläpp och symposium

2017-08-21
I juni släpptes "Feminism som lönearbete", skriven av Maria Carbin, Elin Kvist, Johanna Overud och Katharina Tollin. Det är den tredje boken i serien "Feminism som..." som producerats av projektet TITAN.

Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete i skolan

2017-07-14
Britt-Inger Keisu är en av de forskare som fått sin ansökan beviljad från Lärarhögskolan vid Umeå universitet i syfte att vidareutveckla forskning som bedrivs i direkt anknytning till verksamhetsutveckling inom undervisningsområdet.

Viktigt att barnens bidrag räknas i förskolans naturvetenskap

2017-06-12 (från 2017-05-31)
För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas, visar Sofie Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är också viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än at...

Tre internationella hedersdoktorer
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

2017-05-22
Marco van Leeuwen, Nederländerna, samt Carol Bacchi, och Stewart R. Clegg, båda Australien, blir 2017 års hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Inledning av GenusJubel 2017-2018

2017-05-15
Tisdagen 9 maj inleddes evenemanget GenusJubel 2017-2018 med seminariet ”Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet”, med efterföljande jubelmingel i UCGS:s lokaler.Sidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Forskarbloggen

Bodil Formark är vikarierande lektor vid UCGS och samordnare inom forskningsfinansiering vid Enheten för externa relationer.

Tack vare Elsa Laula Renberg: Lärdomar av en planeringsprocess Att lyssna på någon nu som var med då

Lyssna på genusforskare i P4 Västerbotten

Pia Diaz Bergner är journalist och programledare för Förmiddag i P4 Västerbotten. Hon planerar att intervjua en genusforskare vid Umeå universitet varje tisdag, kl. 11.00.
Lyssna på inslagen i P4 Västerbotten

Vi firar genusvetenskap vid Umeå universitet 2017-2018

Under 2017 och 2018 kommer genusforskningen vid Umeå universitet uppmärksammas genom en rad olika evenemang.
Läs mer om vad som händer

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10