Till umu.se
Student? Mer om oss Nyfiken på vår forskning

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

Aktuellt från dagboksprojektet Vi lämnar spår!

Aktuellt från dagboksprojektet Vi lämnar spår!

100 dagböcker har under våren 2013 fram till våren 2014 delats ut i Umeå till kvinnor i olika åldrar, inom ramen för det feministiska dagboksprojektet Vi lämnar spår! Därutöver har ytterligare en dagbok nu tagit form, nummer 101. Den nya dagboken är ett resultat av två aktiviteter inom projektet: en feministisk frukost på bokcaféet Pilgatan i Umeå och en workshop under genusforskarkonferensen g14, även den i Umeå. Båda aktiviteterna har genererat spår i form av två olika slags dagboksanteckningar som deltagarna skapat och som nu sammanställts.


Sätt kvinnorna på kartan!

Sätt kvinnorna på kartan!

Projektet Umeås kvinnokarta består av fyra kvinnor, Kerstin Thörn, Ann Sigfridsson, Gunilla Nordenfors och Kerstin Norlander. Tillsammans har de samlat information om historiskt intressanta kvinnor i Umeå i hopp om att belysa de som varit med att forma staden och samhället men som inte alltid uppmärksammas. Stadsvandringen ”I kvinnornas spår” är en av delarna i projektet, och intresset är stort.


Sex & Capital i Rovaniemi

Sex & Capital i Rovaniemi

The 9th European Feminist Research Conference (EFRC) arrangerades av AtGender och huserade detta år på Universitetet av Lappland. Trots det svåra ekonomiska läge som präglar många universitet i Europa fanns det deltagare från hela världen med.


Masteruppsats i genusvetenskap sätter fokus på Didgit ratio

Innan sommarledigheten tömde universitetskorridorerna på studenter försvarade Åsa Person, mastersstudent vid UCGS, sin uppsats med titeln”(Re-)Producing Gender by Readings of the Hand – A Critical Analasis f the Field of Digit Ratio”.


Mödraskap i kulturen- Internationell konferens  i Umeå

Mödraskap i kulturen- Internationell konferens i Umeå

Under 11-12 juni anordnar Institutionen för språkstudier, tillsammans med UCGS, den tvärvetenskapliga konferensen ”Missing, presumed dead: Absent mothers in the cultural imagination”. Deltagare från ett tiotal länder kommer under dagarna diskutera den frånvarande modern som fenomen i bland annat romaner, poesi, film och TV.


Unikt lärarutbyte tar fart

Unikt lärarutbyte tar fart

Till hösten inleds ett lärarutbyte mellan Umeå centrum för genusstudier och BRAC University i Dhaka, Bangladesh. Under förra veckan besökte Linda Berg och Linda Sandberg Dhaka för att fortsätta undersöka förutsättningar för vidare samarbeten. Förhoppningen är att utbytet både ska kunna fortsätta och även utökas till att också omfatta studenter.


Hälsningar från Princeton, USA

Hälsningar från Princeton, USA

Sara Edenheim, historiker och forskare vid UCGS samt studierektor för grundutbildningen, befinner sig just nu på Insitute for Advanced Study i Princeton, USA. Hon blev inbjuden av professor Joan W. Scott och professor Danielle Allen, och ska bland annat presentera ett paper om sin forskning på ett seminarium i maj. Sara kommer tillbaka till Umeå igen till sommaren, och lämnar här en lägesrapport från sin vistelse i USA.

Everyday bordering

Everyday bordering

Borders and bordering affect both the community and the people who live in it. Last Tuesday, Umeå Centre for Gender Studies invited you to discuss migration, EU and bordering through intersectional perspectives together with Professor Nira Yuval-Davis, University of East London. If you missed the seminar, here is what she talked about.


Nordisk konferens om rätt och genus

5-6 maj arrangeras en nordisk konferens med titeln Law's Ability to Produce Gender Equality. Som arrangörer står tre doktorander vid juridiskt forum. Två av dem är knutna till genusforskarskolan.


En heldag om Jantelagen

En heldag om Jantelagen

Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Umeå centrum för genusstudier arrangerade i torsdags ett symposium med titeln Jantelagens subjekt. Arrangörerna ställer sig frågan om jantelagen har oförtjänt dåligt rykte och om det finns något produktivt i denna ”lag”.


Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

Anneli Nielsen sätter fokus på flickor i utanförskap

När flickor råkar ut för svåra livshändelser blir de ofta betraktade som problem. Snarare än att mötas av förståelse inför sina livs- och skolsituationer hamnar deras fel och brister i fokus. Det konstaterar Anneli Nielsen, doktorand vid Genusforskarskolan och institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, i sin avhandling Ett liv i olika världar.Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Aktuellt

Första nätverksträffen för doktorander inom Law and Society

Första nätverksträffen för doktorander inom Law and Society

Dagen innan konferensen Law's Ability to Produce Gender Equality samlades några doktorander ur det nystartade nätverket “Nordic network for doctoral students in law and society” för ett första möte. Läs hela nyheten

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10