Till umu.se
Mer om oss Nyfiken på vår forskning? Student? Vill du veta mer om vår historia?

Välkommen till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är ett universitetsgemensamt forskningscentrum med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå.

UCGS har som mål att vara ett nationellt och internationellt ledande centrum för genusforskning. UCGS är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence

Nyheter från UCGS

Sveriges största genusforskarkonferens hölls i Linköping

Sveriges största genusforskarkonferens hölls i Linköping

UCGS var självklart på plats och tillsammans med 360 andra genusforskare deltog våra forskare och doktorander i debatter, paneler och presentationer.


Länsdelegationen för jämställdhet på besök

Länsdelegationen för jämställdhet på besök

På initiativ av UCGS styrelseordförande Margareta Bergman förlade Länsdelegationen i Västerbotten höstens möte i Umeå centrum för genusstudiers lokaler. Under dagen skulle delegationen utvärdera de senaste tre åren men det fanns även tid för annat. Utöver ett föredrag om det könade landskapet med Linda Gustafsson från Umeå kommun fick de ta del av forskning med genusvetenskaplig prägel.


Kvinnohistoriska museet: Om värdet av generationsöverskridande samtal om kvinno- och genushistoria

Den 24 oktober arrangerade Föreningen SKOGH (Sveriges Kvinno- och genushistoriker) en halvdagskonferens på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning” i Umeå. På Kvinnohistoriska museets blogg skriver Lena Eskilsson och Bodil Formark om värdet av generationsöverskridande samtal samt sina personliga erfarenheter av, och reflektioner kring kvinno- och genushistoria samt om fältets framväxt vid Umeå universitet.


Två nya anslag stärker genusforskningen vid Umeå universitet

Två nya forskningsprojekt med genusprofil har fått anslag från FORTE. Det ena projektet fokuserar på flyktingmottagning i glesbygdskommuner och det andra studerar konflikter inom kvinnodominerade arbetsplatser.


Vad är på gång?

Vad är på gång?

Jag frågar Maria Carbin, sedan ett år tillbaka ansvarig för kursutvecklingen vid Genusforskarskolan


Tre nya doktorander vid Genusforskarskolan

Genusforskarskolan har haft höstens upptakt och förutom att informeras om disputationer, kurser och höstens internat som i år går till Stiftsgården i Skellefteå, var det ett tillfälle för de tre nya doktoranderna att få presentera sig och träffa alla andra doktorander som är knutna till Genusforskarskolan.


DN: "Sara Lidman satte byn och tystnaden i litteraturens mitt"

DN: "Sara Lidman satte byn och tystnaden i litteraturens mitt"

Tjärdalen som var Sara Lidmans litterära debut turnerar just nu i form av en teaterföreställning. Annelie Bränström Öhman, litteraturprofessor, Umeå universitet, skriver i Dagens nyheter i anslutning till detta om hur omskakande det kan vara att låta människor träda fram ur tystnaden.


ETC Umeå: Borde jag vara rädd?

Malin Rönnblom befinner sig just nu i Adelaide, Australien. I en krönika i ETC Umeå får vi ta del av hennes tankar om rädsla och det offentliga rummet.


Pappor ser graviditet och förlossning
som gemensamma angelägenheter

Pappor ser graviditet och förlossning <br>som gemensamma angelägenheter

Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård. Upplevelsen hänger delvis samman med att vården fokuserar på mammans gravida kropp, visar Stefan Björk i en ny avhandling vid Umeå universitet.


SVT: Resten av Sverige

I SVT:s nya serie ”Resten av Sverige” intervjuar journalisten och författaren Po Tidholm människor och ställer frågor om landsbygden och dess förändring. I seriens första avsnitt får vi höra Malin Rönnblom, statsvetare vid UCGS, berätta hur politiker hanterat landsbygdsfrågan och politikens roll när det kommer till frågan om glesbygd och storstad.


Sara Edenheim om normer på årets upplaga av TEDx Umeå

Sara Edenheim om normer på årets upplaga av TEDx Umeå

Temat på årets upplaga av TEDx var “Challenging the Norm”. Umeå universitet var en av arrangörerna flera forskare från Umeå universitet medverkade. Sara Edenheim forskare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) höll ett föredrag om ”The Other Side of Norm Criticism”. Ta del av det här:


Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

Varför finns det så få queera karaktärer i science fiction? Och varför handlar genren så lite om sexualitet? Hur kommer science fiction att se ut i framtiden? Det är frågor som Josefine Wälivaara utreder i en ny avhandling vid Umeå universitet.


NIKK: Hallå där nordisk sommarskola om flickforskning!

NIKK: Hallå där nordisk sommarskola om flickforskning!

Vilka normer skapar jämställdhetspolitiken i Norden och hur påverkar de olika grupper av unga kvinnor? Det är en av frågorna som undersöks inom den nordiska flickforskningen. I fredags avslutades sommarskolan ”Producing Girlish Knowledge. Nordic Summer School on Creative Methods in Girlhood Studies and Girl Work” i Helsingfors. NIKK har pratat med Bodil Formark och Aino Tormulainen, som arrangerat sommarskolan.Sidansvarig: Emma Skog
2013-09-27

Utskriftsversion

Intresseanmälningar

Nu är det återigen dags för UCGS och Genusforskarskolan att sondera terrängen för intresse av gemensamma utlysningar av doktorandtjänster inför 2017. Ansökan ska vara inne senast  november. För frågor och ytterligare upplysningar kontakta Annelie Bränström-Öhman, studierektor för forskarutbildningen. E-post: annelie.branstrom@umu.se

Intresseanmälan

Kontaktinformation

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 4

Tel:  090-786 50 00 vx

Fax: 090-786 97 10